Vysílač

Nepřehlédnutelnou dominantou bývalého vojenského areálu na vrcholu Jelenec (925 m n. m.) je téměř 50 m vysoká ocelová věž s šestiúhelníkovým půdorysem pocházející z 50. let 20. století. Internetové zdroje chybně uvádějí poněkud bizarní účel: mělo jít o cvičnou střelnici pro armádní letouny, avšak jako pravděpodobnější se jeví vysvětlení, že sloužila armádě k telekomunikačním účelům (nejspíš jako retranslační stanice), čemuž by odpovídala i dochovaná torza ostatních objektů (především pak pozůstatky technického zázemí umístěné ve sklepě klamného objektu - dřevěného srubu vedle věže).

Rozdělení Československa znamenalo i dělení areálu, kterým procházela tehdejší federální hranice, šalamounské řešení přisoudilo pozemek Česku a věž Slovenské republice; výsledkem je opuštěný a chátrající areál. Objevily se přitom snahy o přeměnu bývalé vojenské věže na rozhlednu (která je dnes stejně jako neoficiální rozhledna využívána), avšak na slovenské straně nebyly vyslyšeny.

Pod vrcholem věže je ve výšce 40 m nad zemí plošina s ochozem, na které jsou umístěny moderní telekomunikační antény a meteorologické přístroje. Zásobování elektřinou zajišťují solární panely a v případě nedostatku slunečního světla i elektrocentrála, která zřejmě dobíjí bezúdržbový akumulátor (otázkou je, jak se takové řešení vyrovná se silně zápornými teplotami, o které tu v zimě určitě není nouze). Bohužel je kvůli tomuto vybavení na nejvyšší plošinu přístup uzamčen. S ohledem na pomalu se zhoršující stav konstrukce (vinou neprovádění údržby), bude možná časem omezen výstup na věž úplně.

Téměř 50 m vysoký stožár výrazně převyšuje okolní stromy

Téměř 50 m vysoký stožár výrazně převyšuje okolní stromy
2. 10. 2016 – 1/400; f/8; ISO 400; ohnisko: 600 mm

Betonové pilíře v minulosti tvořily bránu i branku do areálu

Betonové pilíře v minulosti tvořily bránu i branku do areálu
2. 10. 2016 – 1 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

I přes mlhu jsou na horním ochozu stožáru rozeznatelné antény, kvůli kterým je poslední plošina uzamčená

I přes mlhu jsou na horním ochozu stožáru rozeznatelné antény, kvůli kterým je poslední plošina uzamčená
2. 10. 2016 – 1/80; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 36 mm

Oko pro uchycení kotevního lana pro věž se nachází vně oplocení celého areálu

Oko pro uchycení kotevního lana pro věž se nachází vně oplocení celého areálu
2. 10. 2016 – 1 s; f/9; ISO 400; ohnisko: 32 mm

První plošina je 8 m nad zemí, příhradová konstrukce je složená z modulů o poloviční výšce

První plošina je 8 m nad zemí, příhradová konstrukce je složená z modulů o poloviční výšce
2. 10. 2016 – 1/40; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Elektrické uzemění takto vysoké ocelové konstrukce je nutností

Elektrické uzemění takto vysoké ocelové konstrukce je nutností
2. 10. 2016 – 1/30; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Po celé výšce stožáru procházejí „žebříky“ pro vedení elektrických kabelů, skutečné žebříky pro pohyb osob jsou z bezpečnostních důvodů na každé plošině přerušené a opatřené ochranným košem

Po celé výšce stožáru procházejí „žebříky“ pro vedení elektrických kabelů, skutečné žebříky pro pohyb osob jsou z bezpečnostních důvodů na každé plošině přerušené a opatřené ochranným košem
2. 10. 2016 – 1/160; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Detail styčníku z rezavých trubek

Detail styčníku z rezavých trubek
2. 10. 2016 – 1/40; f/5.1; ISO 400; ohnisko: 60 mm

V úrovni druhé plošiny, ve výšce 16 m je límec, který měl zřejmě poskytovat posádce ochranu před padající námrazou

V úrovni druhé plošiny, ve výšce 16 m je límec, který měl zřejmě poskytovat posádce ochranu před padající námrazou
2. 10. 2016 – 1/125; f/5; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Provedení ochranného límce z ocelových L-profilů

Provedení ochranného límce z ocelových L-profilů
2. 10. 2016 – 1/100; f/4; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Žlutý nátěr se dochoval jen na méně exponovaných površích, jeho pravidelná obnova je důležitým předpokladem pro dlouhou životnost ocelové konstrukce

Žlutý nátěr se dochoval jen na méně exponovaných površích, jeho pravidelná obnova je důležitým předpokladem pro dlouhou životnost ocelové konstrukce
2. 10. 2016 – 1/60; f/4; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Pohled do 8m hloubky na nejnižší plošinu

Pohled do 8m hloubky na nejnižší plošinu
2. 10. 2016 – 1/50; f/4; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Symetrii šestiúhelníkové věže narušuje jedině žebřík, ačkoli pro jeho protějšek je v konstrukci připraven úchyt

Symetrii šestiúhelníkové věže narušuje jedině žebřík, ačkoli pro jeho protějšek je v konstrukci připraven úchyt
2. 10. 2016 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Nejvyšší plošina je nepřístupná, jsou na ní umístěny telekomunikační antény a meteorologické přístroje

Nejvyšší plošina je nepřístupná, jsou na ní umístěny telekomunikační antény a meteorologické přístroje
2. 10. 2016 – 1/160; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Vrchol věže se zužuje do špice, na které byla umístěna anténa

Vrchol věže se zužuje do špice, na které byla umístěna anténa
2. 10. 2016 – 1/200; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Dřevěny srub je nejspíš jen maskovací objekt pro podzemní zodolněné stanoviště

Dřevěny srub je nejspíš jen maskovací objekt pro podzemní zodolněné stanoviště
2. 10. 2016 – 3 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Interiér srubu je poškozený, ale stále poskytuje dostatečně suché zázemí vhodné pro nouzové přespání

Interiér srubu je poškozený, ale stále poskytuje dostatečně suché zázemí vhodné pro nouzové přespání
2. 10. 2016 – 1/20; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Sestup po schodišti do podzemí maskovacího objektu

Sestup po schodišti do podzemí maskovacího objektu
2. 10. 2016 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Na tento druh můry narazíme v podzemí poměrně často

Na tento druh můry narazíme v podzemí poměrně často
2. 10. 2016 – 1/160; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Ačkoli jsou zdi masivní, vstup do podzemí dříve uzavíraly obyčejné dveře

Ačkoli jsou zdi masivní, vstup do podzemí dříve uzavíraly obyčejné dveře
2. 10. 2016 – 1/160; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Bakelitové torzo otočného vypínače

Bakelitové torzo otočného vypínače
2. 10. 2016 – 1/160; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 36 mm

V místnosti naproti vstupu se asi nacházely výkonové součásti vysílače

V místnosti naproti vstupu se asi nacházely výkonové součásti vysílače
2. 10. 2016 – 1/160; f/5; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Vybavení podzemního objektu je zcela vyrabované, snad jen pozůstatky kabelových vedení na stěnách umožňují vytvoření velice hrubé představy

Vybavení podzemního objektu je zcela vyrabované, snad jen pozůstatky kabelových vedení na stěnách umožňují vytvoření velice hrubé představy
2. 10. 2016 – 1/160; f/5; ISO 400; ohnisko: 18 mm

V místnosti je i vstup do nozouvého východu

V místnosti je i vstup do nozouvého východu
2. 10. 2016 – 1/160; f/5; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Ústí šachty nouzového východu na povrch

Ústí šachty nouzového východu na povrch
2. 10. 2016 – 2 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Podivně zkosené „půrzory“ by umožňovaly pouze pohled na nebe

Podivně zkosené „půrzory“ by umožňovaly pouze pohled na nebe
2. 10. 2016 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Hloubka šachty s kramlemi naznačuje, jak hluboko se podzemní pracoviště nachází

Hloubka šachty s kramlemi naznačuje, jak hluboko se podzemní pracoviště nachází
2. 10. 2016 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Další objekty na povrchu zřejmě sloužily k vyvedení kabelů a k přívodu vzduchu

Další objekty na povrchu zřejmě sloužily k vyvedení kabelů a k přívodu vzduchu
2. 10. 2016 – 5 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Je obtížné rozhodnout, zda jde o zbytky udírny, nebo součást vojenské výbavy areálu

Je obtížné rozhodnout, zda jde o zbytky udírny, nebo součást vojenské výbavy areálu
2. 10. 2016 – 3 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Další objekt neznámého určení je pozvolna pohlcován okolním lesem

Další objekt neznámého určení je pozvolna pohlcován okolním lesem
2. 10. 2016 – 1 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Stavba s parametry garáže byla nejspíš pro terénní vozidlo, chybí jí příjezdová cesta

Stavba s parametry garáže byla nejspíš pro terénní vozidlo, chybí jí příjezdová cesta
2. 10. 2016 – 1 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

U této stavby se dochoval pouze ocelový skelet, pobořená cihlová výplň se nečinně povaluje po zemi

U této stavby se dochoval pouze ocelový skelet, pobořená cihlová výplň se nečinně povaluje po zemi
2. 10. 2016 – 1 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Vstup do suterénu

Vstup do suterénu
2. 10. 2016 – 1 s; f/9; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Suterénní prostor mohl sloužit jako kotelna: ve vedlejší místnosti je hromada uhlí a potrbí u stropu by potom sloužilo k rozvodu tepla do objektu nad sebou

Suterénní prostor mohl sloužit jako kotelna: ve vedlejší místnosti je hromada uhlí a potrbí u stropu by potom sloužilo k rozvodu tepla do objektu nad sebou
2. 10. 2016 – 1/100; f/4; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Dva čtvercové otvory do betonové jímky mohou odpovědět na otázku, jak byla na takto odlehlém místě řešena kanalizace

Dva čtvercové otvory do betonové jímky mohou odpovědět na otázku, jak byla na takto odlehlém místě řešena kanalizace
2. 10. 2016 – 1 s; f/9; ISO 400; ohnisko: 32 mm

Plotu sice na mnoha místech chybí pletivo, ale betonové kůly spolehlivě vymezují obvod celého areálu

Plotu sice na mnoha místech chybí pletivo, ale betonové kůly spolehlivě vymezují obvod celého areálu
2. 10. 2016 – 1 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Druhá brána je na opačné straně areálu, k ní již žádná cesta nevede

Druhá brána je na opačné straně areálu, k ní již žádná cesta nevede
2. 10. 2016 – 2 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Sloup s pozůstatky elektrického osvětlení

Sloup s pozůstatky elektrického osvětlení
2. 10. 2016 – 1/10; f/4; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Elektřina byla přiváděna nadzemním vedením z obce Strání, z leteckých snímků je stále dobře patrná jeho trasa na jejímž konci je tento sloup, dále je uložen podzemní kabel

Elektřina byla přiváděna nadzemním vedením z obce Strání, z leteckých snímků je stále dobře patrná jeho trasa na jejímž konci je tento sloup, dále je uložen podzemní kabel
2. 10. 2016 – 1/50; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Trasa elektrického vedení je rozpoznatelná i přímo v terénu, díky padlým sloupům i díky zarůstajícímu, ale dosud zřetelnému průseku lesa

Trasa elektrického vedení je rozpoznatelná i přímo v terénu, díky padlým sloupům i díky zarůstajícímu, ale dosud zřetelnému průseku lesa
2. 10. 2016 – 1/60; f/3.5; ISO 800; ohnisko: 28 mm

Článek z 11. 9. 2017 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
  1. polymorf.rajce.idnes.cz
  2. ciernediery.sk
  3. itras.cz
  4. cestovani.idnes.cz
Tagy