Hřbitov

Poválečný odsun Němců z Československa a především způsob, jakým byl proveden, je nešťastnou kapitolou našich dějin, kterou nám připomínají i opuštěné hřbitovy v obcích s původně německým obyvatelstvem.

Obyvatelstvo Jiřic u Miroslavi bylo až do konce 2. světové války převážně německy mluvící. Po vysídlení Němců mimo území ČSR do Jiřic přicházejí počátkem října 1945 Češi z tehdejší Jugoslávie a natrvalo se zde usazují. Pravděpodobně ve snaze zbavit se všechno německého, co by připomínalo léta poroby a utrpení, si novousedlíci zakládají vlastní hřbitov na okraji území obce. Starý hřbitov je ponechán svému osudu a chátrá v sousedství židovského hřbitova, který se od roku 1999 snaží rekonstruovat skupina mladých lidí převážně z organizací Mládež pro interkulturní porozuměníJunge Aktion. Tito lidé během jedné z brigád prosekali a vyčistili i bývalý německý hřbitov; od té doby bohužel opět zarůstá a je dehonestován černými skládkami.

Žalostný stav hřbitova ukazuje na bezradnost místních i vlastníka pozemku (kterým je místní Římskokatolická farnost), jak naložit s poněkud nepříjemným dokladem o vlastní minulosti (vysídlení Němců není výslovně zmíněno ani na oficiální stránce věnované historii obce). Pro začátek by možná stačilo si přiznat, že hřbitov vůbec existuje.

Plocha bývalého hřbitova je vymezena především porosty břečťanu

Plocha bývalého hřbitova je vymezena především porosty břečťanu
4. 4. 2015 – 1/100; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Poničené náhrobky

Poničené náhrobky
4. 4. 2015 – 1/80; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 60 mm

Kamenný kříž

Kamenný kříž
4. 4. 2015 – 1/100; f/6.3; ISO 200; ohnisko: 56 mm

Náhrobek se jménem

Náhrobek se jménem
4. 4. 2015 – 1/125; f/6.3; ISO 200; ohnisko: 84 mm

Pískovcový náhrobek

Pískovcový náhrobek
4. 4. 2015 – 1/160; f/6.3; ISO 200; ohnisko: 44 mm

Poničené portrétní fotografie manželů na náhrobku

Poničené portrétní fotografie manželů na náhrobku
4. 4. 2015 – 1/100; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 84 mm

Náhorbek obrostlý břečťanem

Náhorbek obrostlý břečťanem
4. 4. 2015 – 1/125; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 84 mm

Nezřetelné nápisy na náhrobním kameni

Nezřetelné nápisy na náhrobním kameni
4. 4. 2015 – 1/160; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 46 mm

Prostý kamenný kříž

Prostý kamenný kříž
4. 4. 2015 – 1/125; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 64 mm

Detail kovového zábradlí

Detail kovového zábradlí
4. 4. 2015 – 1/100; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 84 mm

Zdobený železný kříž

Zdobený železný kříž
4. 4. 2015 – 1/100; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 84 mm

Náhrobek s portrétem obrůstá břečťanem

Náhrobek s portrétem obrůstá břečťanem
4. 4. 2015 – 1/200; f/8; ISO 400; ohnisko: 84 mm

Opuštěný německý hřbitov v Jiřicích u Miroslavi

Opuštěný německý hřbitov v Jiřicích u Miroslavi
4. 4. 2015 – 1/125; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 62 mm

Černá skládka na opuštěném hřbitově

Černá skládka na opuštěném hřbitově
4. 4. 2015 – 1/125; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 74 mm

Jeden z hrobů je stále udržovaný

Jeden z hrobů je stále udržovaný
4. 4. 2015 – 1/160; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Článek z 21. 3. 2016 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy