Štoly

25. 3. 2016 – 1/125; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 84 mm

Naději, že dva temné otvory ve skále na břehu Jihlavy ukrývají rozsáhlé podzemí, poněkud snižuje jejich snadná dostupnost, kterou dokládá přítomnost parkového mobiliáře.

25. 3. 2016 – 1/100; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Snad je příliš troufalé takto malý prostor nazvat štolou, ačkoli se nepochybně jedná o dílo lidských rukou a ne o přírodní útvar.

25. 3. 2016 – 1/100; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm

I přes malé rozměry dokáže štola poskytnout suché přístřeší, což může vysvětlovat zčernalé stěny do sazí: i k provizornímu útočišti patří teplo.

25. 3. 2016 – 1/80; f/4.5; ISO 800; ohnisko: 44 mm

V minulosti přístup do štol zřejmě omezovala nějaká mříž či jiné kovové opatření, z něhož se do dnešních dnů dochoval jen malý pozůstatek zabetonovaný do skály.

25. 3. 2016 – 1/60; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Druhá štola je podobně krátká i podobně očouzená a až na igelitové tašky s blíže neurčeným obsahem nebyla v době naší návštěvy znatelně znečištěna.

25. 3. 2016 – 1/60; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

O čem informovala dvojice nápisů na kamenné desce již nezjistíme, a tak lze pravý účel štol pouze hádat. Jednou z možností je, že byly součástí parku Réna jako grotty, umělé dekorativní jeskyně.

Článek z 25. 9. 2017 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy