Dopravník

Zdánlivě zbytečný most na vídeňské výpadovce ukrývá objekt napojený podzemní chodbou na bývalou modřickou cihelnu. Letecká mapa z roku 2003 prozrazuje, že dříve stavba pod mostem navazovala (pravděpodobně pásovými) dopravníky na blízké hliniště. Pozdější letecké snímky ukazují hliniště zasypané, zarostlé a nakonec zastavěné. Objekt pod mostem zatím odolává.

O přesném fungování dopravníku a způsobu dopravy vytěžené hlíny lze z dochovaných fragmentů spíše spekulovat. Vzhledem k počtu objektů na trase je pravděpodobné, že vytěžená hlína byla v průběhu přepravy upravována, snad mísena s vodou a vzniklá suspenze odváděna hydraulicky. Jinou možností úpravy by bylo bylo mletí či drcení.

Původně objekt pod mostem částečně vyčníval mimo půdorysný obrys mostu, ale přečnívající část byla stržena a dochovala se pouze místnost se třemi různě velkými obdélníkovými otvory v podlaze (v nich mohla být umístěna čerpadla, nebo mlecí zařízení). Na nízký prostor pod podlahou navazuje zděná chodba překrytá železobetonovou deskou, která se napojuje na starší část s cihlovou klenbou (tato část je nejspíše původní most staré silnice na Vídeň).

Ve spojovací chodbě je dochován fragment tepelně izolovaného potrubí s ohybovým kompenzátorem tepelné roztažnosti. Místy narazíme i na ocelové konzoly, které mohly podpírat dopravníkový pás, ale i nést potrubí. Chodba končí vstupem do stále využívaného objektu.

Objekt pod mostem u modřické cihelny

Objekt pod mostem u modřické cihelny
5. 5. 2013 – 1/200; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 42 mm

Přední část objektu původně přečnívala před most

Přední část objektu původně přečnívala před most
5. 5. 2013 – 1/250; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 20 mm

Boční místnosti snad sloužily jako toalety či sklad

Boční místnosti snad sloužily jako toalety či sklad
1. 11. 2013 – 1/60; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Na střechu objektu je možné vystoupit po kramlích

Na střechu objektu je možné vystoupit po kramlích
16. 7. 2013 – 2 s; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Spojovací chodba směruje k cihelně

Spojovací chodba směruje k cihelně
16. 7. 2013 – 5 s; f/14; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Na konci mostu se spojovací chodba napojuje na původní most staré silnice

Na konci mostu se spojovací chodba napojuje na původní most staré silnice
1. 11. 2013 – 1/60; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Díra v železobetonovém stropě byla zřejmě vytvořena, aby jí bylo možné odnést nařezané potrubí

Díra v železobetonovém stropě byla zřejmě vytvořena, aby jí bylo možné odnést nařezané potrubí
5. 5. 2013 – 1/25; f/4.7; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Otvory v podlaze byla vytěžená hlína z hliníku odváděna dále do cihelny

Otvory v podlaze byla vytěžená hlína z hliníku odváděna dále do cihelny
5. 5. 2013 – 1/3; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Prostor pod podlahou objektu je velice nízký a mezi stavební sutí jsou rozeznatelné i betonové sokly

Prostor pod podlahou objektu je velice nízký a mezi stavební sutí jsou rozeznatelné i betonové sokly
16. 7. 2013 – 13 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Novější část spojovací chdoby

Novější část spojovací chdoby
16. 7. 2013 – 20 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

V místě napojení na starší část chodby je železobetonový strop proražen

V místě napojení na starší část chodby je železobetonový strop proražen
16. 7. 2013 – 2 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Přívod vody mohl sloužit obsluze, která tlakovou vodou oplachovala zařízení v tunelu

Přívod vody mohl sloužit obsluze, která tlakovou vodou oplachovala zařízení v tunelu
16. 7. 2013 – 8 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Na potrubí byl v tunelu vytvarován ohybový kompenzátor, který umožňoval délkové změny potrubí (např. kvůli změně teploty)

Na potrubí byl v tunelu vytvarován ohybový kompenzátor, který umožňoval délkové změny potrubí (např. kvůli změně teploty)
16. 7. 2013 – 30 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Chodba stoupá vzhůru k cihelně a končí dveřmi, které vedou do využívané budovy

Chodba stoupá vzhůru k cihelně a končí dveřmi, které vedou do využívané budovy
16. 7. 2013 – 30 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Při pohledu zpět spatříme kromě starých rozvodů i nové vedení v plastové chráničce

Při pohledu zpět spatříme kromě starých rozvodů i nové vedení v plastové chráničce
16. 7. 2013 – 30 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Článek z 10. 10. 2016 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy