Hřbitov

Zarostlá parcela ve svahu oddělená od chodníku zdí sloužila mezi lety 1832 a 1961 obyvatelům Obřan jako hřbitov [1]. K 1. lednu 1961 byl hřbitov zrušen (tedy o rok dříve než některé další menší hřbitovy), později byly ostatky exhumovány a přemístěny na jiné hřbitovy. Zajímavé je, že pozemek je na mnoha mapách nadále jako hřbitov označen, ačkoli jiná, ve stejné době zrušená pohřebiště nikoli. Snad je to dáno stále jasným vymezením obvodu bývalou hřbitovní zdí.

Volně přístupný pozemek od té doby plní spíš funkci veřejného parku, ačkoli je stále majetkem místní farnosti, která se stará o jeho údržbu. Ta jej v roce 2017 nabídla městské části k bezúplatnému převodu, aby na jeho místě mohl být vystavěn domov pro seniory. Tento návrh vnímají někteří místní jako silně kontroverzní a staví se proti němu [2, 3].

Obřanský hřbitov se nacházel za zdí na Fryčajově ulici

Obřanský hřbitov se nacházel za zdí na Fryčajově ulici
9. 9. 2017 – 1/250; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Kamenný kříž není zapomenutým náhrobkem, ale památníkem obětem zla a nesvobody, který byl zřejmě vybudován až po roce 1989

Kamenný kříž není zapomenutým náhrobkem, ale památníkem obětem zla a nesvobody, který byl zřejmě vybudován až po roce 1989
9. 9. 2017 – 1/80; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 72 mm

 Na kříži byla v minulosti kovová ozdoba. Hůře čitelný nápis říká: „BUDOU-LI ONI MLČET, ROZKŘIČÍ SE KAMENÍ OBĚTEM ZLA A NÁSILÍ V LETECH NESVOBODY 1914-1918 1939-1945 1948-1989“ [4]

Na kříži byla v minulosti kovová ozdoba. Hůře čitelný nápis říká: „BUDOU-LI ONI MLČET, ROZKŘIČÍ SE KAMENÍ OBĚTEM ZLA A NÁSILÍ V LETECH NESVOBODY 1914-1918 1939-1945 1948-1989“ [4]
9. 9. 2017 – 1/125; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 48 mm

Silně svažitý terén bylo nutné stabilizovat i vnitřní opěrnou zdí z betonu, která určitě není původním prvkem hřbitova

Silně svažitý terén bylo nutné stabilizovat i vnitřní opěrnou zdí z betonu, která určitě není původním prvkem hřbitova
9. 9. 2017 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Zajímavého estetického efektu je dosaženo přiznáním a zvýrazněním pracovních spar masivními trámy napuštěnými dehtem

Zajímavého estetického efektu je dosaženo přiznáním a zvýrazněním pracovních spar masivními trámy napuštěnými dehtem
9. 9. 2017 – 1/60; f/5.3; ISO 100; ohnisko: 68 mm

Opěrná zeď je na obou koncích zakončena schodištěm, které pohodlně umožňuje překonat výškový rozdíl

Opěrná zeď je na obou koncích zakončena schodištěm, které pohodlně umožňuje překonat výškový rozdíl
9. 9. 2017 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Obvodová zeď bývalého hřbitova jasně demonstruje sklon svahu

Obvodová zeď bývalého hřbitova jasně demonstruje sklon svahu
9. 9. 2017 – 1/60; f/4; ISO 100; ohnisko: 38 mm

Zpevnění cest betonovou dlažbou lze nejspíš zařadit mezi nejmladší provedené úpravy

Zpevnění cest betonovou dlažbou lze nejspíš zařadit mezi nejmladší provedené úpravy
9. 9. 2017 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Jediný dochovalý pozůstatek náhrobku byl zřejmě zachován pro příliš důkladné spojení s hřbitovní zdí, odstraněny byly pouze leštěné kamenné desky s nápisy

Jediný dochovalý pozůstatek náhrobku byl zřejmě zachován pro příliš důkladné spojení s hřbitovní zdí, odstraněny byly pouze leštěné kamenné desky s nápisy
9. 9. 2017 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Bývalý hřbitov je také využíván jako zkratka na výše položený výběh pro psy, cesta je vydlážděna cihlami z rozebrané zdi

Bývalý hřbitov je také využíván jako zkratka na výše položený výběh pro psy, cesta je vydlážděna cihlami z rozebrané zdi
9. 9. 2017 – 1/100; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Článek z 11. 12. 2017 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
  1. mzk.cz
  2. brno.idnes.cz
  3. brnensky.denik.cz
  4. vets.cz
Tagy