Sklad

Zbytky důkladného oplocení areálu na samém okraji Brna jsou jednou z připomínek bývalého skladu průmyslových výbušnin, který se zde původně nacházel (objevuje se už na leteckých snímcích z roku 1953). Četné varovné cedule se sice nezmiňují o nebezpečí výbuchu, zato neváhají upozornit, že objekt je střežen psy (na nejmladší, plastové cedulce je dokonce uvedeno, že psi jsou služební). Různě provedené cedule nejspíš upomínají na různé vlastníky a nájemce, kteří areál v průběhu let vystřídali.

Od 5. dubna 1995 areál využívala pardubická Synthesia; po 11 letech, 27. dubna 2006 zastupitelstvo městské části schválilo dohodu, jíž se ukončuje dřívější dohoda o využívání bývalého skladu [2] a pozemek odkoupilo město Brno (a vlastníkem je dodnes). Z kroniky MČ [3] je patrné, že areál je už od roku 2004 nevyužívaný a uvažovalo se vytvoření ložiskového území pro těžbu stavebního kamene. Tento záměr byl zastupitelstvem odmítnut.

O dalším uživateli se dozvíme v průvodní zprávě k návrhu územního plánu obce Jinačovice: v jihovýchodním cípu katastru se nachází plocha skladových prostor firmy DETEX, spol. s.r.o. – distribuční sklad výbušnin [4]. Po této firmě se mohly dochovat modernější plastové výstražné cedulky. Kdy skončilo užívání areálu firmou Detex není zřejmé, avšak od roku 2009 zde společnost Areál Baba pořádala airsoftové hry. Poslední záznam vztahující se k bývalému areálu Synthesie je z 11. 6. 2011, ale ještě rok poté byly v areálu k nalezení rekvizity pro účastníky her.

U vjezdu do areálu se nachází provozní budova a další zázemí pro pracovníky skladu, ve zbývajícím prostoru jsou rozmístěny celkem čtyři objekty pro skladování výbušnin opatřené ochranným valem se vstupním tunýlkem. Na starších leteckých snímcích rozeznáme v místech skladů střechy, během naší návštěvy (únor 2013) byly již tyto objekty odstraněny a zbyl jen val s tunýlkem. Na některých valech byly patrné stopy po zásahu buldozerem a tunýlek byl z vnitřní části zavezen zeminou.

Většinou v blízkosti skladů se nachází sloupek s kovovou skříňkou a elektrickým zvonkem, tato zařízení se též nacházejí u vyšlapaných cest, po kterých možná chodila ostraha areálu. Přesný účel těchto zařízení si můžeme jen domýšlet – přítomnost zvonku by napovídala, že mohly sloužit k vyhlášení poplachu při narušení areálu nebo při vzniku nebezpečí výbuchu. Zásuvka na boku některých skříní byla využívána pro připojení malého rozklápěcího sluchátka, kterým ostraha na centrální pult oznámila, že je na svém stanovišti a také mohla být po dobu pobytu na stanovišti kontaktována.

Zbytky oplocení areálu

Zbytky oplocení areálu
27. 2. 2014 – 1/100; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 84 mm

Patrně tudy vedl kovový kabel a zbyla jen vykopaná rýha

Patrně tudy vedl kovový kabel a zbyla jen vykopaná rýha
27. 2. 2014 – 1/100; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 48 mm

Detail ostnatých dráů

Detail ostnatých dráů
27. 2. 2014 – 1/160; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 84 mm

Informační cedule „pozor zakázaný prostor – objekt střežen psy – nebezpečí ohrožení života“

Informační cedule „pozor zakázaný prostor – objekt střežen psy – nebezpečí ohrožení života“
16. 2. 2013 – 1/80; f/5; ISO 100; ohnisko: 54 mm

Informační cedule „pozor zakázané pásmo – vstup zakázán“

Informační cedule „pozor zakázané pásmo – vstup zakázán“
27. 2. 2014 – 1/125; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 84 mm

Informační cedule „objekt střežen služebními psy – vstup zakázán“

Informační cedule „objekt střežen služebními psy – vstup zakázán“
27. 2. 2014 – 1/100; f/11; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Příjezd ke skladišti s manipulační rampou

Příjezd ke skladišti s manipulační rampou
16. 2. 2013 – 1/320; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Na portálu některých tunýlků je i číselné označení

Na portálu některých tunýlků je i číselné označení
27. 2. 2014 – 1/100; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Černo-žlutý varovný nátěr upozorňuje na snížený profil

Černo-žlutý varovný nátěr upozorňuje na snížený profil
27. 2. 2014 – 1/100; f/4.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Branka na konci tunýlku

Branka na konci tunýlku
16. 2. 2013 – 1/80; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Prostor, do kterého tunýlek ústí, je obehnán hliněným valem

Prostor, do kterého tunýlek ústí, je obehnán hliněným valem
16. 2. 2013 – 1/320; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Sloupek pro osvětlovací reflektor s rozvodnou skříní

Sloupek pro osvětlovací reflektor s rozvodnou skříní
16. 2. 2013 – 1/250; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Keramický izolátor na betonovém sloupu oplocení

Keramický izolátor na betonovém sloupu oplocení
27. 2. 2014 – 1/100; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 84 mm

Skříň s elektrickým zvonkem

Skříň s elektrickým zvonkem
27. 2. 2014 – 1/100; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Uvnitř skříně

Uvnitř skříně
27. 2. 2014 – 1/100; f/6.3; ISO 800; ohnisko: 84 mm

Zásuvka na boku skříně

Zásuvka na boku skříně
27. 2. 2014 – 1/100; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 64 mm

Uskladňovací kóje pro rozbušky

Uskladňovací kóje pro rozbušky
27. 2. 2014 – 1/100; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Jednotlivé kóje jsou samostatné betonové objekty s dvojitými dvířky

Jednotlivé kóje jsou samostatné betonové objekty s dvojitými dvířky
27. 2. 2014 – 1/100; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Detail zámku na vnitřních dvířkách

Detail zámku na vnitřních dvířkách
16. 2. 2013 – 1/100; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 84 mm

Areál leží na hranici města Brna, nalezneme zde i historické hraniční patníky, tento je s letopočtem 1855

Areál leží na hranici města Brna, nalezneme zde i historické hraniční patníky, tento je s letopočtem 1855
27. 2. 2014 – 1/100; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 84 mm

Článek z 1. 9. 2014 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
  1. militarygames.cz
  2. reckovice.brno.cz – Zpravodaj
  3. reckovice.brno.cz – Kronika
  4. obecjinacovice.cz
  5. Předpis č. 99/1995 Sb.
  6. forum.fortifikace.net
Tagy