Kryt CO

Štolový kryt CO s délkou chodeb 900 metrů, třídou odolnosti 2 (tedy nejvyšší), třemi vchody a kapacitou až 2500 osob. Tak by mohla znít stručná charakteristika krytu pod Petrovem. Všechny tři vstupy umožňují jak přímý vstup do krytu, tak vstup přes odmořovací propusť (toho se využívalo za bojového provozu). z knihy Brněnské podzemí Aleše Svobody

28. 6. 2008 – 1/200; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Ražba štol započala hned po skončení války, probíhala ve třech etapách a kryt byl dokončen v roce 1955. Na rozdíl od krytu pod Špilberkem, který sloužil vedení štábu CO města, byl kryt Denis určen pro širokou veřejnost pohybující se v době útoku v okolí nádraží.

28. 6. 2008 – 1/160; f/8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Nad vstupem z Husovy ulice jsou patrné hned dva komínky, první je nasávací místo filtroventilace a druhý, v pozadí slouží k výfuku splodin z dieselagregátu, který fungoval jako náhradní zdroj elektrické energie.

29. 11. 2006 – 60 s; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Zajímavostí je, že u vchodu jsou pouze plynotěsné dveře, tlakově odolné plynotěsné dveře jsou až hlouběji v krytu, před místností individuální chemické očisty. Pronikající denní světlo rychle slábne, a tak ani kolemjdoucí hluboko do krytu neuvidí.

29. 11. 2006 – 10 s; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Vodorovně umístěné válce na tlakových dveřích mají zabránit jejich deformaci tlakovou vlnou. Barevné označení hrubých prachových filtrů říká, v jakých provozech FVZ jsou potřeba (zelená - větrání, žlutá - filtroventilace). Hrubé prachové filtry jsou umístěné v prachových komorách a čistí se proplachováním vodou.

29. 11. 2006 – 4 s; f/4; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Odmořovací propusť slouží ke vstupu do krytu za bojového provozu, tedy za situace, kdy je okolí krytu zamořeno a FVZ je v provozu filtroventilace; během provozů regenerace nebo izolace není vstup do krytu povolen. Příchozí zde sejme svrchní oděv a provede protichemickou očistu, ochranou masku si však ponechá.

29. 11. 2006 – 4 s; f/4; ISO 100; ohnisko: 36 mm

K nadstandardnímu vybavení patří dieselagregát se strojovnou z 50. let. Ačkoli spíš připomíná muzejní exponát, je prý stále funkční. Okénkem na pravém okraji fotky je možné kontrolovat chod dieselelektrického soustrojí ve vedlejší místnosti.

29. 11. 2006 – 4 s; f/2.8; ISO 100; ohnisko: 36 mm

V místnosti s dieselagregátem to silně čpí naftou a olejem, přesto je od strojovny oddělena obyčejnými dveřmi. K dalšímu vybavení patří velký elektrický ohřívač vody; zarážející je, že se nachází v části krytu, kam může snadněji proniknout zamoření.

29. 11. 2006 – 3 s; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Srdcem každého krytu je filtroventilační zařízení (FVZ), které přes filtry nasává venkovní vzduch a zajišťuje v krytu přetlak. Vzhledem ke své kapacitě je kryt vybaven čtyřmi FVZ typu 1000a schopných za hodinu nasát dohromady 4000 m3 vzduchu. Na pravé straně je kolona pohlcovačů CO2.

 © Petr Minařík

Označení "a" v typu FVZ znamená, že zařízení je schopno regenerace vydýchaného vzduchu. Kromě absorbce CO2 je nutné do atmosféry krytu dodávat kyslík, který je zkapalněný uskladněn v bombách. Podle počtu osob se pak nastavil potřebný průtok.

29. 11. 2006 – 4 s; f/4; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Vodní režim měly krytu zajistit dvě studny. V místnosti označené jako "chlazení FVZ vodou" jsou vodní čerpadla i s tlakovými nádobami. Dá se tedy předpokládat, že se starala i o dodávku vody. Chlazení vzduchu je nutné zejména při provozu izolace, kdy v krytu stoupá koncentrace CO2 (neměla by však překročit 5% hranici).

29. 11. 2006 – 6 s; f/4; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Jedna z propojovacích chodeb slouží jako sklad. Na tlejících policích lze kromě náhradních dílů FVZ (různá kolena, pryžové spojky) nalézt i nástrčkové klíče obludných rozměrů, petrolejky či rozprašovač desinfekce.

29. 11. 2006 – 5 s; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

V současnosti se kryt využívá k uskladnění zachráněných kamenných fragmentů Královské kaple. Jsou pečlivě roztříděny a při teplotě 12°C a relativní vlhkosti vzduchu 60%, které tu jsou udržovány, tu mají ideální podmínky k přečkání věků.

29. 11. 2006 – 8 s; f/4; ISO 100; ohnisko: 36 mm

V bíle omítnutých štolách je většinou prázdno, u některých stěn jsou uskladněny v krabicích protichemické filtry a další vybavení potřebné až za bojového provozu.

 © Petr Minařík

Podél jiných stěn zase byly umístěny tlakové lahve s kapalným kyslíkem, k jejich přepravě sloužil speciální vozík. V krytu mělo být 120 lahví, které by při plné kapacitě dodávaly kyslík až 4 dny. Dřevěná nosítka budí dojem, že patří k nejstaršímu vybavení krytu a nejspíš tomu tak skutečně bude.

29. 11. 2006 – 10 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Toalety, umývárny a sprchy patří k základnímu vybavení každého krytu. Z plánku je patrné jejich rozmístění. Štola je přepůlena a jedna z poloviny rozdělena na buňky s jednotlivými mísami. Na muže a ženy jsou rozděleny sprchy a některé záchody. Umývárny jsou společné na chodbách.

29. 11. 2006 – 20 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Většina chodeb je prázdných, pouze u stropu se táhnou elektrické rozvody a potrubí FVZ. Před obsazením krytu by sem byly instalovány jednoduché lavice a pryčny. Atmosféra by tu však byla víc než tísnivá, jediným prostředkem pro zkrácení dlouhé chvíle byl drátový rozhlas.

29. 11. 2006 – 4 s; f/2.8; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Nouzové východy jsou nezbytnou součástí každého krytu. Nejinak je tomu i u krytu Denis, nalézáme zde celkem 4 nouzové východy, 3 šachtové, které slouží zároveň jako sací místa FVZ a mají i prachovou komoru. Raritou je nouzák ústící do historického sklepení Kapucínského kláštera.

Článek z 6. 7. 2008 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy