Vodojem

3. 3. 2012 – 1/160; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 50 mm

V období, kdy stromy nejsou pokryté listím, může zvědavé oko na vrcholu svahu nad bývalou provozní budovou Lesního lomu v Líšni spatřit betonový portál s plechovými dvěřmi.

20. 1. 2015 – 3 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Plechové dveře jsou zamčené, je však možné si posvítit dovnitř otvorem po klice a mezerami okolo zámku pozorovat, co je za nimi. Bohužel pro všechny zvědavce následují za prvními dveřmi další dveře.

20. 1. 2015 – 2 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Níže pod objektem se nachází betonová zídka s výtokem v patě. Podobná řešení jsou častá u starých vodojemů, kdy bývá do okolí vyveden odpad z bezpečnostního přelivu. Objekt zřejmě sloužil jako vodojem pro rekreační objekt.

20. 1. 2015 – 1 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 50 mm

Od rekreačního objektu stoupá směrem k vodojemu ocelové potrubí. Dole mohla být studna, ze které se do vodojemu čerpala voda; nyní je před rekreačním objektem potrubí přerušené, zřejmě řeší své zásobení vodou domácí vodárnou nebo napojením na veřejný vodovod.

20. 1. 2015 – 1 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Výtlačné ocelové potrubí nesměřuje přímo k vodojemu, nýbrž mimo něj, do míst, kde se v zemi nachází pozůstatek kamením vyzděné šachty, dnes již téměř zasypané. V pozadí můžeme spatřit zemní zához vodojemu.

20. 1. 2015 – 3 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 34 mm

Vodojem byl dříve oplocen, částečně je tomu tak i dnes. Mimo prostor vymezený plotem ze země vystupuje čtvercová šachta, v levé části fotografie je plot dosud patrný, vzadu je střecha rekreačního objektu.

17. 8. 2012 – 1/60; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Šachta tvoří vstup do nádrže jiného vodojemu o čtvercovém půdorysu. V pravé stěně je umístěno odběrné potrubí se sacím košem. Pod vstupem je další potrubí, které bylo patrně přidáno až dodatečně.

20. 1. 2015 – 1/100; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Teprve sestoupíme-li do nádrže, získáme skutečný přehled o veškerých trubních přívodech do vodojemu. Ve směru od objektu s plechovými dveřmi přichází další potrubí opatřené sacím košem, v rohu naproti vstupu je u stropu nejspíš dodatečně vytvořený bezpečnostní přeliv. Do vzájemného vztahu objektu s plechovými dveřmi a touto nádrží to však mnoho světla nepřináší.

Článek z 2. 2. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy