Štoly

Během nacistické okupace Němci vystavěli v blízkosti Stránské skály továrnu na výrobu součástek do leteckých motorů jako součást koncernu Flugmotorenwerke Ostmark GmbH Wien. Ke konci války, kdy Brnu začalo hrozit nebezpečí od spojeneckých náletů, došlo k rozhodnutí výrobu přesunout do podzemí, protože tato továrna byla společně se Zbrojovkou nejpravděpodobnějším cílem bombardérů.

Pro tento účel byla zahájena přestavba vhodných jeskynních prostor v Moravském krasu na podzemní továrny (šlo o jeskyně Michalka, Býčí skála, Výpustek, Drátenická a Kůlna). Část továrny měla být přesunuta i pod vápencový masiv ležící v těsné blízkosti továrny, kde byl již dříve vyražen protiletecký kryt. Podzemní továrna pod Stránskou skálou však nebyla nikdy dokončena a výroba v ní během války probíhala jen velmi omezeně. I tak Němci stihli vyrubat přibližně 1 km chodeb.

Po skončení války byla koncem 50. letech část systému štol přestavěna na protiatomový kryt, čímž došlo k omezení přístupu do asi 250 m chodeb. Okolí štol bylo oplocené a ZETOR (postavený na základech rozbombardované německé továrny) je nejspíš nějakým způsobem využíval. Od počátku 70. let jsou štoly volně přístupné, což se negativně podepisuje na jejich stavu. Původně bílé vápencové stěny jsou od sazí zčernalé tak, že pořídit v těchto podmínkách dobré fotografie je nečekaně tvrdý oříšek. Přímo ve štolách i v jejich okolí můžeme stále narazit na artefakty připomínající historii tohoto podzemí.

Betonový základ před štolou č. 2

Betonový základ před štolou č. 2
6. 3. 2014 – 3 s; f/14; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Fundamenty z betonu u štoly č. 3

Fundamenty z betonu u štoly č. 3
11. 3. 2014 – 1/4; f/16; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Konzoly elektrického vedení a pamětní deska nad štolou č. 2

Konzoly elektrického vedení a pamětní deska nad štolou č. 2
11. 3. 2014 – 1/5; f/16; ISO 100; ohnisko: 50 mm

Konzola s izolátorem

Konzola s izolátorem
11. 3. 2014 – 1/8; f/16; ISO 100; ohnisko: 600 mm

Konzoly nad vstupem do štoly č. 3

Konzoly nad vstupem do štoly č. 3
11. 3. 2014 – 1/13; f/16; ISO 100; ohnisko: 140 mm

Podzemní továrna

Nedokončený systém vzájemně kolmých chodeb je rozdělen stavbou protiatomového krytu na přístupnou a nepřístupnou část. Do nepřístupné části je možné se proplazit mezerou mezi výrubem a betonovou skořepinou tvořící kryt. Náročnost této cesty uchovává chodby za krytem ve velmi zachovalém stavu, stěny jsou světle žluté a jediný nepořádek je zde od stavby krytu.

Zbývajících 700 m chodeb je neukázněnými návštěvníky značně zdevastováno. V přístupné části se nachází chodba, ve které zřejmě probíhala výroba, podlaha je vybetonovaná a na stropě nalezneme konzoly s izolátory pro rozvod elektrického proudu. Cihlové příčky měly dříve vymezovat část prostor jako zimoviště netopýrů a učinit jej lidem nepřístupný, avšak tento záměr není sledován, a tak zbytky opatření už jen ozvláštňují zdejší podzemí.

Vstup do štoly

Vstup do štoly
28. 3. 2011 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Pohled proti vstupu

Pohled proti vstupu
28. 3. 2011 – 30 s; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Dělicí cihlová příčka uvnitř štol

Dělicí cihlová příčka uvnitř štol
6. 10. 2012 – 260 s; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Pohled od chodby s krytem k cihlové příčce

Pohled od chodby s krytem k cihlové příčce
20. 2. 2014 – 155 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Chodba s betonovou podlahou, na konci vstup do krytu CO

Chodba s betonovou podlahou, na konci vstup do krytu CO
22. 3. 2011 – 50 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Konzola s izolátorem pro rozvod elektřiny

Konzola s izolátorem pro rozvod elektřiny
20. 2. 2014 – 59 s; f/16; ISO 100; ohnisko: 140 mm

Vstup do krytu z nepřístupné části štol

Vstup do krytu z nepřístupné části štol
7. 10. 2006 – 20 s; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Čisté stěny chodeb v nepřístupné části

Čisté stěny chodeb v nepřístupné části
7. 10. 2006 – 15 s; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Konzola vetknutá do stěny

Konzola vetknutá do stěny
7. 10. 2006 – 6 s; f/3.2; ISO 80; ohnisko: 124 mm

Pohled na dělicí příčku

Pohled na dělicí příčku
28. 3. 2011 – 30 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Štoly za cihlovou příčkou

Štoly za cihlovou příčkou
6. 3. 2014 – 61 s; f/9; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Chodba směřující k propadu na povrch

Chodba směřující k propadu na povrch
6. 3. 2014 – 30 s; f/9; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Další cihlová dělicí stěna, tentokát před propadem

Další cihlová dělicí stěna, tentokát před propadem
6. 3. 2014 – 15 s; f/9; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Pohled z propadu na příčku

Pohled z propadu na příčku
6. 3. 2014 – 12 s; f/9; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Propad ústící na povrch

Propad ústící na povrch
6. 3. 2014 – 5 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Protiletecký kryt

Stavba protileteckého krytu předcházela vybudování níže položených štol pro podzemní továrnu. Při ražbě byla částečně využita přirozená puklina, a tak mají stěny v jedné z chodeb odlišnou strukturu povrchu. Funkční vstup do krytu je chráněn protitlakovou zdí z místního materiálu, následuje ještě dvojité zalomení a pak se chodba dělí do dvou směrů, které jsou na dvou místech spojené příčnou chodbou. Kryt měl ještě druhý vstup, který je však až na malý otvor zcela neprůchozí.

Vstup do krytu chráněný protitlakovou stěnou

Vstup do krytu chráněný protitlakovou stěnou
8. 1. 2012 – 1/60; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Větvení chodeb krátce za vstupem

Větvení chodeb krátce za vstupem
11. 3. 2014 – 100 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pohled směrem ke vstupu

Pohled směrem ke vstupu
11. 3. 2014 – 10 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Levá stěna chodby je tvořena přirozenou puklinou

Levá stěna chodby je tvořena přirozenou puklinou
11. 3. 2014 – 32 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Příčná odbočka spojující chodby krytu

Příčná odbočka spojující chodby krytu
6. 10. 2012 – 1/60; f/5; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Pohled opačným směrem na příčnou spojku

Pohled opačným směrem na příčnou spojku
11. 3. 2014 – 104 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Radek Soudek provádějící úklid

Radek Soudek provádějící úklid
6. 10. 2012 – 1/60; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 36 mm

Dělicí stěna uvnitř krytu

Dělicí stěna uvnitř krytu
11. 3. 2014 – 139 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Zimující můra

Zimující můra
11. 3. 2014 – 1/100; f/16; ISO 100; ohnisko: 600 mm

Druhý vstup

Druhý vstup
11. 3. 2014 – 1/5; f/16; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Nedokončená štola

Účel této štoly není znám, možná mělo jít o součást podzemní továrny, avšak špatné geologické podmínky a objev krasových prostor způsobily, že došlo k zastavení postupu prací. Výška stropů v uměle vytvořených chodbách ostře kontrastuje s nízkým systémem plazivek, který je dílem přírody.

Vstup opatřený cihlovou stěnou

Vstup opatřený cihlovou stěnou
22. 2. 2014 – 1/13; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Za vstupem následuje nízká chodba

Za vstupem následuje nízká chodba
2. 3. 2014 – 1 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Po několika metrech se strop prudce zvedá

Po několika metrech se strop prudce zvedá
2. 3. 2014 – 85 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

dochovaná dřevěná rozpěra

dochovaná dřevěná rozpěra
22. 2. 2014 – 77 s; f/14; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pohled od vstupu na rozdělení chodeb

Pohled od vstupu na rozdělení chodeb
2. 3. 2014 – 54 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pohled z druhé chodby směrem ke křižovatce

Pohled z druhé chodby směrem ke křižovatce
2. 3. 2014 – 106 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Momentka z plazivek

Momentka z plazivek
7. 10. 2006 – 1/30; f/2.8; ISO 200; ohnisko: 36 mm

Krystaly kalcitu v plazivkách

Krystaly kalcitu v plazivkách
7. 10. 2006 – 1/40; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Zimující netopýr

Zimující netopýr
2. 3. 2014 – 1/160; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 600 mm

Hák nejspíš sloužil k uchycení osvětlení

Hák nejspíš sloužil k uchycení osvětlení
2. 3. 2014 – 1/160; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 208 mm

Článek z 8. 7. 2005 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy