Podzemí

0. 0.  – ; ; ISO ; ohnisko: 0 mm

Štolový protiletecký kryt pod Kraví horou začali ke konci 2. světové války budovat totálně nasazení studenti, avšak válka skončila dříve, než byl kryt plně dostavěn. I tak dosahuje celková délka chodeb 330 m.

19. 10. 2013 – 1/60; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Během 50. let bylo mnoho štolových krytů z války přestavěno na kryty CO a tento neměl být výjimkou; z neznámých důvodů k tomu nakonec nedošlo a vstupy byly zahrnuty. Konečně v roce 2003 byl kryt vyčištěn a jeden ze vstupů byl opatřen masivním portálem s mříží.

31. 1. 2006 – 8 s; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 35 mm

Obložení stěn i stropu betonovými kostkami pochází z doby, kdy mělo být podzemí přebudováno na kryt CO a je také jediným dokledem těchto snah, podlaha zůstává například pořád hliněná.

31. 1. 2006 – 5 s; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 35 mm

Opatřením proti vniknutí tlakové vlny do krytu je přerušení přímého úseku chodby náhlou změnou jejího směru. Tyto překážky jsou v různém stupni dokončení na každé chodbě, která ústila na povrch. Na chodbě od současného vstupu není protitlaková stěna postavena vůbec, můžeme spatřit jen zavazovací zámky ve zdech.

31. 1. 2006 – 8 s; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 35 mm

Vidíme nedokončený prostor, který měl obcházet protitlakovou stěnu. Původní kryt měl protitlakové stěny asi venku před vstupy, toto řešení je výsledkem poválečných úprav.

31. 1. 2006 – 8 s; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 35 mm

V místě křižení chodeb je strop z monolitického betonu – na povrchu jsou stopy po dřevěném bednění. Rozvod elektřiny pro osvětlení připomínají už jen dřevěné konzoly s keramickými izolátory ve vrcholu stropní klenby.

31. 1. 2006 – 4 s; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 35 mm

Na chodbě od dalšího vstupu je protitlaková přepážka dokončená. Fotografie zobrazuje pohled směrem ven z krytu, při pohledu na přepážku z druhé strany bychom si všimli podstatně větší odlehlosti přepážky a vstupu do odbočky, i to přispívalo k eliminaci tlakového rázu.

31. 1. 2006 – 3 s; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 35 mm

Odbočka okolo protitlakové stěny je téměř dokončena a jediná věc, která se vymyká našemu očekávání, je zavazovací zámek a to pouze na jedná stěně.

31. 1. 2006 – 4 s; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 35 mm

Prostřední odbočka je přibližně v polovině mezi stavem první a třetí, čímž dává tušit postup stavebních prací. Zajímavé jsou volné betonové bloky, mohly by budit dojem, že práce byly jen přerušeny a přitom dokazují, jak narychlo bylo od přestavby upuštěno.

31. 1. 2006 – 6 s; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 35 mm

Do některých betonových bloků je vyryt letopočet 1945, přitom pocházejí z pozdější doby. S jakým záměrem tam bylo starší vročení vryto můžeme jen spekulovat.

Článek z 20. 3. 2006 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy