Pivovar

Jen zbytky nápisu Brauerei na oprýskané zdi připomínaly zašlou slávu ve své době jednoho z nejmodernějších pivovarů v celém Rakousko-Uhersku, zatímco zdevastované okolí vypovídalo spíše o nevydařené nedávné historii, která se začala psát po skončení 2. světové války. Během závěrečných bojů byl pivovar značně poškozen a po válce nebyla, i přes zájem místních, obnovena výroba piva. Na počátku 50. let přechází pod státní statek Jehnice, který zde provozoval mimo jiné líheň kuřat a pěstírnu žampionů, a o údržbu objektu příliš nedbal. Po revoluci přešlo vlastnictví na stát, který chátrající objekt dále pronajímal různým firmám, které dovršily exploataci pivovaru i přilehlého okolí.

Historie

Názory na první zmínky o jehnickém pivovaru se různí, obvykle udávaný rok 1637 je zpochybňován (např. v jehnickém zpravodaji 9/2013), pozdější vývoj v 19. století je již doložen obšírněji. V roce 1863 kupuje pivovar (jako součást statku Jehnice) brněnský továrník Theodor Gustav Anton Offermann ze známého rodu brněnských textiláků. Ten v roce 1886 modernizuje pivovar na parní provoz (toto datum je společně s iniciálami tehdejšího vlastníka vyvedeno dřevěným písmem ve štítu hlavní budovy). Po smrti Theodora Offermanna získává třetinu jeho majetku dcera Adele von Bauer a vnuk Bruno Theodor Eduard Bauer, avšak pro množství jiných povinností pronajímají pivovar Adolfu Löwovi, který zde předtím působil jako sládek.

V rychle se rozvíjejícím pivovarnickém průmyslu bylo nutné sledovat všechny technologické novinky a vylepšení, což vedlo ke spojení se strategickým partnerem s cílem vybudovat velký podnik, který snáze obstojí v konkurenčním boji. Stane se tak v roce 1898, kdy je založena Akciová společnost Moravia pivovar a sladovna, jež vznikla spojením jehnického pivovaru a pivovaru Moravia Samuela Morgensterna. Od roku 1902 je akciová společnost Moravia nájemcem jehnického pivovaru a přečkává i těžké období 1. světové války. Po rozvodu manželů Bauerových kupuje Berta Bauerová podíl svého bývalého muže a celý pivovar prodává 16. září 1924 akciové společnosti Moravia.

Hospodářská krize citelně zasáhla i společnost Moravia, která do roku 1935 provozovala kromě pivovaru v Jehnicích pouze pivovar v Rájci nad Svitavou. Neustále klesající výroba piva je ukončena 15. března 1943 uzavřením jehnického pivovaru a jeho následným odprodejem Prvnímu brněnskému akciovému pivovaru na Starém Brně.

Moderní ruina

Po opuštění areálu posledními nájemci byly budovy pivovaru i okolí doslova zamořeny vraky aut, pneumatikami a různými ropnými produkty. Část pivovarských sklepů nesla stopy po snahách jejich přeměny na podzemní restauraci a provozní i obytné prostory byly typickým způsobem zdevastovány a rozkradeny, mezi odpadky bylo bohužel možné nalézt i dokumenty s osobními údaji nebo rodinné fotografie. Sklepy pod celým komplexem budov byly vzájemně propojené a jejich průzkum poskytoval nevšední zážitek umocněný několikametrovou výškou jejich stropů.

Pivovar po celou dobu svého provozu využíval jako zdroj vody pramen, který byl zachycen přímo ve sklepeních a uchováván v velkých nádržích s průzračnou vodou. Voda z těchto nádrží byla odebírána do poslední chvíle života pivovaru, mnohé návštěvníky sklepů jistě vyděsil zvuk čerpadla domácí vodárny, které se náhle spustilo.

Demolice

Areál od státu koupila firma CHECK & CORRECT, a.s. (od 21. 7. 2015 EMBRA Correct, a.s.) s cílem vybudovat zde byty, dům s pečovatelskou službou a wellness centrum. Tato firma jej vlastnila minimálně od roku 2008, ale s přípravami prací začala až v létě 2015.

Demolice se vyhnula pouze hlavní budově a sklepům, které budou využity právě pro wellness centrum. Představu o vzhledu nového komplexu si lze udělat ze studie architektonické kanceláře Burian – Křivinka a z rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu pivovaru Jehnice“. Zdá se, že starý pivovar nakonec jako bájný pták Fénix povstane z ruiny zpět k životu, byť v poněkud reinkarnované podobě.

Hlavní budova bývalého parního pivovaru v Jehnicích

Hlavní budova bývalého parního pivovaru v Jehnicích
26. 10. 2013 – 1/20; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Dřevěné iniciály připomínají majitele Theodora Offermanna společně s letopočtem 1896, kdy byl pivovar modernizován

Dřevěné iniciály připomínají majitele Theodora Offermanna společně s letopočtem 1896, kdy byl pivovar modernizován
26. 9. 2012 – 1/400; f/8; ISO 100; ohnisko: 300 mm

Pozůstatky německého nápisu Brauerei

Pozůstatky německého nápisu Brauerei
26. 9. 2012 – 1/400; f/8; ISO 100; ohnisko: 300 mm

Strop z ocelových profilů je podepírán litinovými sloupy

Strop z ocelových profilů je podepírán litinovými sloupy
4. 9. 2013 – 3 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Zatiší s automobilovým volantem na okně

Zatiší s automobilovým volantem na okně
4. 9. 2013 – 1/3; f/9; ISO 100; ohnisko: 36 mm

V interiérech historické budovy nebylo dochováno mnoho původních prvků, zatímco zásahy z nedováné doby byly téměř všudypřítomné

V interiérech historické budovy nebylo dochováno mnoho původních prvků, zatímco zásahy z nedováné doby byly téměř všudypřítomné
4. 9. 2013 – 2 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Ani nepořádek, včetně poklic kol na stěnách nemůžou snížit zřetelný industriální genius loci

Ani nepořádek, včetně poklic kol na stěnách nemůžou snížit zřetelný industriální genius loci
4. 9. 2013 – 2 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Obraz většiny místností je podobný, poházené nepotřebné věci a pneumatiky

Obraz většiny místností je podobný, poházené nepotřebné věci a pneumatiky
4. 9. 2013 – 1/6; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Část transmisního pohonu pod krovem v hlavní budově

Část transmisního pohonu pod krovem v hlavní budově
26. 9. 2012 – 1/15; f/5.6; ISO 1600; ohnisko: 84 mm

Novodobé úpravy okolí jako synonymum nevkusu

Novodobé úpravy okolí jako synonymum nevkusu
26. 10. 2013 – 1/100; f/5; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Různé části automobilů se povalovaly i před budovou

Různé části automobilů se povalovaly i před budovou
26. 10. 2013 – 1/80; f/6.3; ISO 1600; ohnisko: 36 mm

Hlavní budova pivovaru Jehnice v roce 2012 s množstvím nepůvodních prvků

Hlavní budova pivovaru Jehnice v roce 2012 s množstvím nepůvodních prvků
3. 10. 2012 – 1/400; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Hlavní budova pivovaru Jehnice v roce 2016, ostatní objekty pivovaru byly zbourány, zůstane jen tato

Hlavní budova pivovaru Jehnice v roce 2016, ostatní objekty pivovaru byly zbourány, zůstane jen tato
30. 1. 2016 – 1/200; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Interiér hlavní budovy po odstranění podlah a novodobých konstrukcí

Interiér hlavní budovy po odstranění podlah a novodobých konstrukcí
30. 1. 2016 – 1/80; f/4.5; ISO 1600; ohnisko: 18 mm

Za bránou staveniště jsou hromady suti ze zbouraných budov

Za bránou staveniště jsou hromady suti ze zbouraných budov
17. 1. 2016 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Vedlejší budova byla stržena, naštěstí rozsáhlé sklepy pod ní budou zachovány

Vedlejší budova byla stržena, naštěstí rozsáhlé sklepy pod ní budou zachovány
26. 10. 2013 – 1/125; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Stavební výtah byl upravený pro nákladní dopravu do vyššího patra budovy

Stavební výtah byl upravený pro nákladní dopravu do vyššího patra budovy
26. 9. 2012 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Původní ovládací prvky stavebního výtahu

Původní ovládací prvky stavebního výtahu
26. 9. 2012 – 1/200; f/8; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Spojovací dřevený můstek s hlavní budovou

Spojovací dřevený můstek s hlavní budovou
26. 10. 2013 – 1/50; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Velké dveře pod střechou vedlejší budovy vedou ke klecím stavebního výtahu

Velké dveře pod střechou vedlejší budovy vedou ke klecím stavebního výtahu
26. 9. 2012 – 1/80; f/4; ISO 1600; ohnisko: 28 mm

Cesta ke spojovacímu můstku do hlavní budovy

Cesta ke spojovacímu můstku do hlavní budovy
26. 9. 2012 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Přízemí vedlejší budovy je silně zanéřáděné odpadky

Přízemí vedlejší budovy je silně zanéřáděné odpadky
26. 10. 2013 – 1/50; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pracovní stůl bývalého autovrakoviště s nezbytnými pneumatikami

Pracovní stůl bývalého autovrakoviště s nezbytnými pneumatikami
26. 10. 2013 – 1/80; f/8; ISO 400; ohnisko: 36 mm

Zadní trakt vedlejší budovy byl dříve určen k obytným účelům

Zadní trakt vedlejší budovy byl dříve určen k obytným účelům
26. 10. 2013 – 1/60; f/4; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Schodiště do nižších pater, kde byla kotelna

Schodiště do nižších pater, kde byla kotelna
26. 10. 2013 – 1/80; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Moderní kotel pro vytápění

Moderní kotel pro vytápění
26. 10. 2013 – 1/80; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Skládka pneumatik u bočních vjezdů do vedlejší budovy

Skládka pneumatik u bočních vjezdů do vedlejší budovy
26. 10. 2013 – 1/60; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Necitlivě vsazená garážová vrata do cihlové zdi vedlejší budovy

Necitlivě vsazená garážová vrata do cihlové zdi vedlejší budovy
26. 10. 2013 – 1/60; f/4.8; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Vrak automobilu byl další z mnoha připomínek činnosti posledního nájemce

Vrak automobilu byl další z mnoha připomínek činnosti posledního nájemce
26. 10. 2013 – 1/80; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Kouřem zčernalé stěny a strop výškově členitého interiéru dokládaly, že zde i hořelo

Kouřem zčernalé stěny a strop výškově členitého interiéru dokládaly, že zde i hořelo
26. 10. 2013 – 1/80; f/8; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Svažující se podlaha v zadní části vedlejší budovy zřejmě sloužila jako dílna

Svažující se podlaha v zadní části vedlejší budovy zřejmě sloužila jako dílna
26. 10. 2013 – 8 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

S trochou fantazie lze rozeznat určitou snahu o kumulaci podobných části aut k sobě

S trochou fantazie lze rozeznat určitou snahu o kumulaci podobných části aut k sobě
26. 10. 2013 – 1/40; f/8; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Cesta ke sklepům je lemována zde obvyklou skládkou penumatik

Cesta ke sklepům je lemována zde obvyklou skládkou penumatik
26. 10. 2013 – 1/6; f/10; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Napůl otevřená dřevěná vrata vábí k průzkumu podzemí

Napůl otevřená dřevěná vrata vábí k průzkumu podzemí
26. 10. 2013 – 1/3; f/10; ISO 100; ohnisko: 26 mm

Detail mřížky v otvoru vrat

Detail mřížky v otvoru vrat
26. 10. 2013 – 1/25; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 36 mm

Pohled ze sklepů směrem k vratům

Pohled ze sklepů směrem k vratům
26. 10. 2013 – 1/80; f/8; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Víceúrovňový sklep je z druhé strany osvětlován propadem části stropu

Víceúrovňový sklep je z druhé strany osvětlován propadem části stropu
26. 10. 2013 – 40 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Další připomínkou autovrakoviště je skládka automobilových čelních skel

Další připomínkou autovrakoviště je skládka automobilových čelních skel
26. 10. 2013 – 8 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Dojem z vysokých a rozsáhlých sklepů kazí stavební a automobilový odpad

Dojem z vysokých a rozsáhlých sklepů kazí stavební a automobilový odpad
26. 10. 2013 – 40 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Členité podzemí plnilo různé funkce, zde mohla být ledárna

Členité podzemí plnilo různé funkce, zde mohla být ledárna
26. 10. 2013 – 20 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Horními okny vniká do vysokého prostoru ledárny denní světlo, které má při nastavení vyvážení bílé na barvu stěn fialový nádech

Horními okny vniká do vysokého prostoru ledárny denní světlo, které má při nastavení vyvážení bílé na barvu stěn fialový nádech
26. 10. 2013 – 20 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Výška ledárny dosahuje bezmála na tři podlaží

Výška ledárny dosahuje bezmála na tři podlaží
26. 10. 2013 – 20 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Tato část sklepa byla věnována torzům autosedaček

Tato část sklepa byla věnována torzům autosedaček
26. 10. 2013 – 60 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Na opačné straně průchodu uzavřeného pomocí prken a kari sítí byl uskladněn stavební materiál

Na opačné straně průchodu uzavřeného pomocí prken a kari sítí byl uskladněn stavební materiál
26. 10. 2013 – 20 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Vysoká klenba je v pravidelném rytmu narušena větracími průduchy

Vysoká klenba je v pravidelném rytmu narušena větracími průduchy
26. 10. 2013 – 25 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Vnikající denní světlo osvětluje vysokou chodbu, která je v místě propadu provizorně podepřena

Vnikající denní světlo osvětluje vysokou chodbu, která je v místě propadu provizorně podepřena
26. 10. 2013 – 15 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Částečně zařícený průchod do dalších sklepů

Částečně zařícený průchod do dalších sklepů
26. 10. 2013 – 1/80; f/8; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Oddělený vstup do zamýšlené podzemní restaurace

Oddělený vstup do zamýšlené podzemní restaurace
17. 1. 2016 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Prudce klesající schodiště s odbočkou do samostatného bytu

Prudce klesající schodiště s odbočkou do samostatného bytu
26. 9. 2012 – 13 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Modré dveře na konci schodiště

Modré dveře na konci schodiště
26. 9. 2012 – 6 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Za novodobým kamenným barem se nacházely prádné lahve a pivní sklenice

Za novodobým kamenným barem se nacházely prádné lahve a pivní sklenice
3. 10. 2012 – 1/60; f/8; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Prostory plánované podzemní restaurace

Prostory plánované podzemní restaurace
3. 10. 2012 – 1/60; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

V části určené k sezení bylo dokonce i otevřené ohniště s odtahem kouře komínem na povrch

V části určené k sezení bylo dokonce i otevřené ohniště s odtahem kouře komínem na povrch
3. 10. 2012 – 1/60; f/9; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Na konci chodby s posezením je vyobrazen jehnický pivovar v dobách svého největšího rozvoje

Na konci chodby s posezením je vyobrazen jehnický pivovar v dobách svého největšího rozvoje
3. 10. 2012 – 1/60; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Za barem je vodní rezervoár a vstup do dalších pivovarských sklepů

Za barem je vodní rezervoár a vstup do dalších pivovarských sklepů
3. 10. 2012 – 1/60; f/8; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Do sklepů bylo pozdějšími návštěníky zaneseno některé vybavení restaurace jako například plastové tácky

Do sklepů bylo pozdějšími návštěníky zaneseno některé vybavení restaurace jako například plastové tácky
3. 10. 2012 – 1/60; f/8; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Průzračná voda v jedné nádrži na pramenitou vodu

Průzračná voda v jedné nádrži na pramenitou vodu
3. 10. 2012 – 1/60; f/5; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Sklep za restaurací sestává ze dvou rovnoběžných chodeb, které jsou vzájemě propojeny třemi nízkými průchody

Sklep za restaurací sestává ze dvou rovnoběžných chodeb, které jsou vzájemě propojeny třemi nízkými průchody
3. 10. 2012 – 1/60; f/8; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Pivovarnické vybavení se nikde nedochovalo, pravděpodobně bylo po uzavření pivovaru přemístěno na Staré Brno

Pivovarnické vybavení se nikde nedochovalo, pravděpodobně bylo po uzavření pivovaru přemístěno na Staré Brno
3. 10. 2012 – 1/60; f/4; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Sousední chodba sklepů za restaurací je o poznání nižší, přesto výška stropu přesahuje 4 metry

Sousední chodba sklepů za restaurací je o poznání nižší, přesto výška stropu přesahuje 4 metry
3. 10. 2012 – 1/60; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Zazděný vchod z obytné části do podzemní restaurace

Zazděný vchod z obytné části do podzemní restaurace
30. 1. 2016 – 20 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Část sklepa se skladem nepotřebných věcí

Část sklepa se skladem nepotřebných věcí
4. 9. 2013 – 5 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Masivní klenby v obytné části původně nesly strojovnu parního stroje

Masivní klenby v obytné části původně nesly strojovnu parního stroje
30. 1. 2016 – 2 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

V době pořízení fotografie stále funkční vodárna s čerpadlem, které odebíralo vodu z podzemních nádrží

V době pořízení fotografie stále funkční vodárna s čerpadlem, které odebíralo vodu z podzemních nádrží
4. 9. 2013 – 8 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Podzemní nádrž akumulovala vodu z kvalitního pramene, který dříve využíval i pivovar

Podzemní nádrž akumulovala vodu z kvalitního pramene, který dříve využíval i pivovar
4. 9. 2013 – 8 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Článek z 14. 3. 2016 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy