Amfiteatr

V příkrých svazích Mariánského údolí byly v 50. letech podle návrhu architekta Františka Krejčího vybudovány tribuny pro desítky tisíc lidí (udávaná kapacita byla až 200 000 návštěvníků). Pro komunistický režim mělo údolí značný symbolický význam, neboť zde 7. srpna 1938 proběhla manifestace proti vzrůstajícímu vlivu fašismu, na které promluvil i komunistický poslanec (a pozdější premiér a prezident) Klement Gottwald.

Jako připomínka této události bylo Mariánské údolí 13. 4. 1949 přejmenováno na Gottwaldovo údolí a byly zde po několik let pořádány tzv. Mírové slavnosti, kterých se účastnili nejvyšší státní funkcionáři. Kromě, v tehdejší době nezbytných, budovatelských projevů byly součástí slavností výstavy, různé soutěže, na pódiu se odehrávaly taneční a hudební vystoupení, přehlídky sportovců a divadelní představení. Tyto slavnosti od roku 1952 organizoval SČSP a součástí tak byla i vystoupení sovětských umělců.

Žáci líšeňských základních škol měli účast na slavnostech povinnou, museli mávátky nadšeně vítat příchozí funkcionáře a jiné významné hosty slavností, kteří přijížděli po silnici z Horákova k dnešní restauraci U Raka. Od této restaurace vedla zvláštní cesta přímo na čestnou tribunu pro 450 osob.

Na plánku z roku 1961 je patrné uspořádání amfiteatru a vzhledem k jeho kapacitě je zarážející malý počet vyznačených toalet. Nacházely se po obou stranách při vstupu do údolí, dnes na jejich místě v zemi nalezneme betonové skruže – jednalo se tedy o suché záchody. Další WC bylo součástí čestné tribuny a bylo určeno pouze pro její osazenstvo. Vzhledem k umístění tribun v lese si však většina účastníků s místem vykonání potřeby starosti příliš nedělala a dle pamětníků bylo údolí po skončení slavností návštěvníky silně znečištěno a zaneřáděno odpadky.

Ne každý rok se slavnosti míru odehrávaly v Mariánském údolí, část jich proběhla v areálu brněnského výstaviště. S nastupující normalizací se program slavností více přibližuje hudebnímu festivalu a láká návštěvníky na populární umělce.

Následující dobové černobílé fotografie pocházejí z knihy Slavnosti míru a Československo-sovětského přátelství v Brně-Líšni 1938-1978.

Plakát k líšeňské slavnosti 14. 6. 1959

Plakát k líšeňské slavnosti 14. 6. 1959
0. 0. – ; ; ISO ; ohnisko: 0 mm

1950 – statisíce diváků se tísní okolo hlavního podia

1950 – statisíce diváků se tísní okolo hlavního podia
0. 0. – ; ; ISO ; ohnisko: 0 mm

1950 – pohled na tribunu A, část vyhrazená čestným hostům ještě není zastřešena

1950 – pohled na tribunu A, část vyhrazená čestným hostům ještě není zastřešena
0. 0. – ; ; ISO ; ohnisko: 0 mm

1950 – předseda vlády Antonín Zápotocký přichází na čestnou tribunu, vpravo je okénko do toalet

1950 – předseda vlády Antonín Zápotocký přichází na čestnou tribunu, vpravo je okénko do toalet
0. 0. – ; ; ISO ; ohnisko: 0 mm

1971 – Pohled z tribuny A na hlavní podium

1971 – Pohled z tribuny A na hlavní podium
0. 0. – ; ; ISO ; ohnisko: 0 mm

Situace po roce 1989

Po pádu režimu v roce 1989 získává údolí opět svůj původní název a hledá nové využití pro obrovský přírodní amfiteátr. Proběhne zde několik akcí (v roce 1990 RomFest, festival Semtex Culture pořádaný v letech 2003 až 2008 a roku 2006 Majáles), ale během těchto událostí už nejsou tribuny ve svazích používány.

Neudržované tribuny pohlcuje les a zloději kovů demontují trubkové zábradlí. Především v zimních měsících je však stále možné mezi vzrostlými stromy rozeznat pozůstatky betonových lavic, ochozů, schodišť a zpevněných přístupových cest nad areálem. I tyto artefakty jednou zmizí docela a budou zapomenuty, avšak chmurná historie, která se váže k jejich vzniku by zapomenuta být neměla. Právě podobné akce a slavnosti pomáhaly zločinnému režimu upevňovat mocenské postavení, celospolečenský vliv a udržovat v lidech dojem, že není zas tak špatně.

Současný (2015) vzhled Mariánského údolí

Současný (2015) vzhled Mariánského údolí
24. 1. 2015 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Schody na tribunu B

Schody na tribunu B
11. 11. 2013 – 2 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 50 mm

Zarůstající betonové podpěry pro lavičky

Zarůstající betonové podpěry pro lavičky
29. 3. 2007 – 1/60; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Zbytky betonových noh na svahu tribuny B

Zbytky betonových noh na svahu tribuny B
9. 2. 2013 – 1/100; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 52 mm

Zábradlí nad tribunou B již patří minulosti

Zábradlí nad tribunou B již patří minulosti
29. 3. 2007 – 1/50; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Pohled z tribuny B na tribunu A

Pohled z tribuny B na tribunu A
9. 2. 2013 – 1/100; f/5; ISO 200; ohnisko: 36 mm

Prudké schodiště na tribuně A

Prudké schodiště na tribuně A
9. 2. 2013 – 1/60; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 84 mm

Most přes Říčku a navazující schodiště tribuny A

Most přes Říčku a navazující schodiště tribuny A
11. 11. 2013 – 3 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 30 mm

Les zvolna pohlcuje schodiště

Les zvolna pohlcuje schodiště
11. 11. 2013 – 4 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Schody tribuny A porostlé mechem

Schody tribuny A porostlé mechem
11. 11. 2013 – 5 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Trubkové zábradlí se vinou zlodějů vyskytuje už pouze ojediněle

Trubkové zábradlí se vinou zlodějů vyskytuje už pouze ojediněle
11. 11. 2013 – 3 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Na místech, kde se dříve sedávalo, rostou stromy

Na místech, kde se dříve sedávalo, rostou stromy
11. 11. 2013 – 2 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Cesta nad tribunou A a přístupové schodiště

Cesta nad tribunou A a přístupové schodiště
11. 11. 2013 – 1 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Pahýly upomínající na trubkové zábradlí

Pahýly upomínající na trubkové zábradlí
11. 11. 2013 – 1 s; f/16; ISO 100; ohnisko: 78 mm

Současný výhled z čestné tribuny

Současný výhled z čestné tribuny
11. 11. 2013 – 1/8; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Betonové podpěry pro lavice na čestné tribuně

Betonové podpěry pro lavice na čestné tribuně
9. 2. 2013 – 1/125; f/4.5; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Pohled z čestné tribuny směrem k restauraci U Raka, vedle zazděného vstupu do toalet je cesty vedoucí od restaurace

Pohled z čestné tribuny směrem k restauraci U Raka, vedle zazděného vstupu do toalet je cesty vedoucí od restaurace
29. 3. 2007 – 1/50; f/3.2; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Zazděný vstup do prostoru pod tribunou

Zazděný vstup do prostoru pod tribunou
29. 3. 2007 – 1/50; f/3.2; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Vstup na WC u čestné tribuny

Vstup na WC u čestné tribuny
11. 11. 2013 – 1/3; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Dnes se vstup na WC možný pouze okénkem

Dnes se vstup na WC možný pouze okénkem
11. 11. 2013 – 1/13; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Uvnitř toalet

Uvnitř toalet
11. 11. 2013 – 1/40; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Větrací otvor ve stropě na zdemolovaném pánském WC

Větrací otvor ve stropě na zdemolovaném pánském WC
11. 11. 2013 – 1/50; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Nápis WC muži

Nápis WC muži
11. 11. 2013 – 1/100; f/8; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Vyústění větracího systému je mimo tribuny

Vyústění větracího systému je mimo tribuny
11. 11. 2013 – 1 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Uvnitř větracího komínku

Uvnitř větracího komínku
11. 11. 2013 – 1/100; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pozůstatky suchého WC u cesty na tribunu A

Pozůstatky suchého WC u cesty na tribunu A
5. 1. 2015 – 5 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Přístup k záchodům u tribuny B

Přístup k záchodům u tribuny B
5. 10. 2014 – 1/4; f/11; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Zarostlé betonové skruže, dříve WC u tribuny B

Zarostlé betonové skruže, dříve WC u tribuny B
5. 10. 2014 – 1 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 40 mm

Patrně pozůstatky umývárny

Patrně pozůstatky umývárny
11. 11. 2013 – 5 s; f/10; ISO 100; ohnisko: 42 mm

Detail odříznutého zábradlí

Detail odříznutého zábradlí
5. 10. 2014 – 1 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Článek z 26. 1. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Ke stažení
Tagy