Propustky

23. 1. 2008 – 1 s; f/8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Propustků pod kolejemi v Cacovicích je celkem pět. Tři sloužily zároveň jako podchody a měly za cíl propojit místa, které rozdělila nová železniční trať. První podchod vede odnikud nikam, cesty které by na něj navazovaly už dávno neexistují a možná nikdy ani nebyly.

23. 1. 2008 – 3 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Vzhledem k mírnému sklonu podchodu není potřeba schodiště ani zábradlí. Koryto po levé straně je dlážděno kamením, chodník je betonový. Opět se zde nabízí otázka zbytečnosti podchodu v těchto místech.

23. 1. 2008 – 1 s; f/8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Na druhé straně je podchod zapuštěn hlouběji do země, z boku k němu vede schodiště. Dříve byl tento prostor ohraničen ocelovými lany v betonových patnících, toto opatření se jeví jako logické, na polámání nohou je to hloubka dostatečná.

23. 1. 2008 – 1/3; f/8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

U hromady nepořádku prochází železničním tělesem nízký propustek, uvnitř je poměrně čistý a na druhém konci je zúžen do skruže, která umožňuje odtok případné vody.

23. 1. 2008 – 1/50; f/4; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Snad jediný podchod, který je stále využívaný, se ukrývá za tenisovými kurty, slouží především zahrádkářům majícím zahrádky na druhé straně trati. Však k němu také vede vyšlapaná cesta.

23. 1. 2008 – 20 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Značný sklon si vynutil přítomnost schodiště a zábradlí po levé straně. Pravá část je tradičně vyhrazena kamennému korytu pro odvod dešťové vody. Aby vytékající nezatopila tenisové kurty, pokračuje koryto až do řeky.

9. 2. 2008 – 1/13; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Asi nejzajímavější je druhý propustek. Kamenný žlab přivádí odkudsi ze zahrádek nepříliš vydatný potok, který se zachytává v nádrži před propustkem a pak pomalu stéká dolů. Vše je velice špatně přístupné i v zimě, kdy je vegetace na ústupu.

25. 9. 2008 – 10 s; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Chodba mírně zahne a začíná prudce klesat, díky tomu není vůbec zanesena - voda vše odplaví. Propustek není průchozí skrz, na konci je nádrž pro zachytávání nečistot a naplavenin, která musí být pravidelně vybírána.

9. 2. 2008 – 1/250; f/4; ISO 80; ohnisko: 114 mm

Právě nutnost pravidelného čištění je důvodem, proč k propustku vede pás oploceného pozemku s bránou. Voda je odváděna pod zemí kanalizační skruží a ústí do řeky.

9. 2. 2008 – 1/125; f/5.6; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Poslední z „tunýlků“ je opět podchod. Svým provedením se neliší od předchozích dvou. Zajímavostí je jeho spodní konec, vede na malý pozemek, všude kolem jsou zahrady rodinných domků, ale propustek je na pozemku drah.

Článek z 10. 12. 2004 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy