Limnigraf

16. 11. 2013 – 1/40; f/10; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Ke spojitému měření vodních stavů slouží limnigrafické stanice. Na jednu takovou stanici narazíme na Ponávce v Řečkovicích pod retenční nádrží; druhá se nachází nad nádrží. Toto uspořádání umožňovalo vyhodnotit transformační účinek nádrže.

16. 11. 2013 – 1/100; f/10; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Nejdůležitější část stanice - záznamové zařízení poháněné hodinovým strojem - už během naší návštěvy nebylo přítomno, avšak světlý kruh na dřevěném podstavci jej stále připomíná.Jedním otvorem procházel závěs plováku, který snímal hladinu, druhý otvor byl pro závaží pohánějící hodinový stroj.

16. 11. 2013 – 1/100; f/13; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Hodinový stroj pomalu otáčel bubnem, na kterém byl navinut záznamový papír. Pohyb plováku byl ve vhodném poměru přenášen zapisovačem na papír, čímž vznikal záznam o průtoku v čase. Obsluha stanice musela každý týden vyměnit záznamový papír za nový; několik jich tu ještě zbylo.

16. 11. 2013 – 1/100; f/13; ISO 100; ohnisko: 34 mm

Přímo pod budkou je šachta se stupadly, která je v nejnižším místě napojena na měřený vodní tok, takže úroveň hladiny v šachtě odpovídá úrovni hladiny v toku. Zároveň je tím dosaženo jistého odstínění od chvění hladiny vlivem větru a drobných nerovnoměrností v korytě.

16. 11. 2013 – 1/80; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Měrný profil se stanicí by měl ležet na přímém úseku toku s neměnným příčným profilem. Pak je možné ze znalosti závislosti mezi výškou hladiny a průtokem určit průtok. Tato závislost se určí meřením za různým vodních stavů přímo na toku, nebo výpočtem.

16. 11. 2013 – 1/80; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 50 mm

Za mřížkou je spojení do měrné šachty. Dále je na svahu vodočetná lať se kterou musejí být pravidelně srovnávány vodní stavy zaznamenané plovákem. Lať není svislá, proto bylo nutné vodní stav přepočíst na základě jejího sklonu.

Článek z 2. 4. 2014 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Podobná místa
Tagy