Shybka

Shybka je krátké tlakové potrubí, pomocí kterého jsou převáděny stoky či otevřené kanály pod překážkami. Obvykle se shybky budují na kanalizačních stokách v místech, kde se mělce uložená stoka kříží s vodním tokem; v takovém případě je stoka svedena hlouběji pod dno vodního toku a po křížení se opět navrací do původní nivelety.

Ze vzdutí Přízřenického jezu na Svratce je odebírána voda do závlahového kanálu, kterému však v cestě stojí níže položené koryto řeky Svitavy. Tuto překážku lze vhodně překonat pomocí shybky, která nenarušuje (na rozdíl od akvaduktu) průtočný profil říčního koryta a tím ani jeho kapacitu. Jinou možností by bylo odebírat vodu až ze Svitavy, proti tomuto řešení stojí především fakt, že závlahový kanál je položen výše než Svitava a vodu by do něj bylo nutné čerpat, což by citelně zvýšilo náklady na závlahu. Řešení křížení pomocí shybky je tedy nejvýhodnější.

Od soutoku je dobře patrný výškový rozdíl mezi Svratkou (nad jezem) a Svitavou

Od soutoku je dobře patrný výškový rozdíl mezi Svratkou (nad jezem) a Svitavou
1. 9. 2013 – 1/80; f/10; ISO 100; ohnisko: 58 mm

Vtokový objekt je situován před Přízřenickým jezem

Vtokový objekt je situován před Přízřenickým jezem
5. 5. 2013 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Odtok do závlahového kanálu je možné regulovat pomocí stavidel

Odtok do závlahového kanálu je možné regulovat pomocí stavidel
5. 5. 2013 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Zrekonstruovaný vtokový objekt, před vtokem jsou nově hrubé česle, stavidla mají nový nátěr a přibyly pryžové krytky

Zrekonstruovaný vtokový objekt, před vtokem jsou nově hrubé česle, stavidla mají nový nátěr a přibyly pryžové krytky
27. 12. 2015 – 1/100; f/4; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Úkolem norné stěny za stavidly je zadržovat plovoucí nečistoty

Úkolem norné stěny za stavidly je zadržovat plovoucí nečistoty
5. 5. 2013 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Za stavidly vtokového objektu je již hladina čistá

Za stavidly vtokového objektu je již hladina čistá
27. 12. 2015 – 1/40; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Krátce za vtokem přechází koryto do lichoběžníkového průřezu

Krátce za vtokem přechází koryto do lichoběžníkového průřezu
5. 5. 2013 – 1/30; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Na vtokou do potrubí shybky jsou ručně stírané česle

Na vtokou do potrubí shybky jsou ručně stírané česle
27. 12. 2015 – 1/80; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Česle se rychle zanáší a způsobují výraznou ztrátu výšky hladiny

Česle se rychle zanáší a způsobují výraznou ztrátu výšky hladiny
1. 9. 2013 – 1/80; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Za česlicovou stěnou můžeme spatřit šikmý nátok do shybky

Za česlicovou stěnou můžeme spatřit šikmý nátok do shybky
27. 12. 2015 – 1/160; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Výtok ze shybky

Výtok ze shybky
27. 12. 2015 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Přístupové shodiště k výtokvému objektu

Přístupové shodiště k výtokvému objektu
27. 12. 2015 – 1/40; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Po stupadlech je možné sestoupit až k potrubí shybky

Po stupadlech je možné sestoupit až k potrubí shybky
27. 12. 2015 – 1/30; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Výtokové rameno shybky má krátký vodorovný úsek, na jehož konci lze vytušit snížení

Výtokové rameno shybky má krátký vodorovný úsek, na jehož konci lze vytušit snížení
1. 9. 2013 – 1/100; f/10; ISO 1600; ohnisko: 28 mm

Po opuštění shybky voda pokračuje umělým závlahovým kanálem

Po opuštění shybky voda pokračuje umělým závlahovým kanálem
27. 12. 2015 – 1/60; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Biocentrum Chrlice

V souvislosti s poklesem významu závlah v zemědělství přestal být využíván i tento závlahový kanál, shybka i ostatní zařízení na něm byly prakticky ponechány svému osudu. V roce 2013 bylo dokončeno biocentrum Chrlice s nádrží a dalšími prvky ekologické stability. Voda je do této nádrže odebírána z Ivanovického potoka, do kterého vtéká mimo jiné i závlahový kanál ze Svratky (přičemž Ivanovický potok má sám o sobě kvůli melioračním úpravám charakter závlahového kanálu). Je možné, že vtokový objekt shybky byl rekonstruován s ohledem na posílení přítoku do Ivanovického potoka.

Spádový stupeň na Ivanovickém potoce je využíván k odběru vody do nádrže biocentra

Spádový stupeň na Ivanovickém potoce je využíván k odběru vody do nádrže biocentra
31. 1. 2016 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Vtok do nádrže je využíván jen občasně k doplnění ztrát od výparu, nádrž je dotována podzemní vodou

Vtok do nádrže je využíván jen občasně k doplnění ztrát od výparu, nádrž je dotována podzemní vodou
31. 1. 2016 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Návrž v biocentru Chrlice s informační tabulí a posezením

Návrž v biocentru Chrlice s informační tabulí a posezením
31. 1. 2016 – 1/125; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Z výškového umístění výtoku si můžeme udělat představu o úrovni, na kterou je možné vypuštěním snížit hladinu vody v nádrži

Z výškového umístění výtoku si můžeme udělat představu o úrovni, na kterou je možné vypuštěním snížit hladinu vody v nádrži
31. 1. 2016 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Vizualizace již dokončené nádrže

Vizualizace již dokončené nádrže
31. 1. 2016 – 1/100; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 84 mm

Článek z 8. 2. 2016 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy