Vrty

24. 12. 2017 – 1/80; f/4; ISO 100; ohnisko: 27 mm

Těžký poklop sedící nad zřetelně vymezeným objektem, ukrytým z větší části pod zemí, vzbuzuje oprávněné naděje na přítomnost něčeho neobvyklého a zajímavého.

6. 10. 2012 – 1/60; f/2.8; ISO 100; ohnisko: 50 mm

Prázdno pod poklopem je ukončeno vodní hladinou zbarvenou železitými bakteriemi do oranžova, ze které vystupuje zhlaví hydrogeologického vrtu. Poklop tedy neslouží k sestupu do objektu, ale pro snadný přístup vrtné soupravy k vrtu.

24. 1. 2015 – 1/60; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Majestátní portál s kamenným obložením a elegantním mechovým porostem uzavřený plechovými dveřmi se zdá být až příliš monumentální pro obyčejný vrt.

24. 1. 2015 – 1/100; f/5.6; ISO 800; ohnisko: 84 mm

Z vrtu unikající podzemní voda s vysokým obsahem vápníku obaluje vápencovou krustou drobné předměty, které leží v blátivém prostoru přede dveřmi.

24. 12. 2017 – 1/100; f/8; ISO 400; ohnisko: 27 mm

Otvorem v uzamčených dveřích lze alespoň nahlédnout dovnitř. Pro jeden vrt je zde až příliš mnoho místa, zřejmě se při stavbě počítalo, že zde bude umístěna ještě nějaká technologie, například čerpadla.

24. 1. 2015 – 1/80; f/4; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Na konci levé zdi je odběrné místo, které je však od vrtu odpojené, konec potrubí býval nejspíš dříve zakončen kohoutkem.

24. 1. 2015 – 1/80; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Od vrtu vede do Říčky odpadní potrubí, které mělo odvádět unikající vodu, je však ucpané, a proto je okolí vstupu podmáčené. Značný přesah měl vyloučit erozi břehu odváděnou vodou.

20. 12. 2015 – 1/50; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Výtokový stojan u lávky přes Říčku je sice postaven z betonu a kamenů, ale je jen mělce založen a začíná se povážlivě naklánět. Výdej vody je na vyžádání, na zadní straně je kohoutek.

20. 12. 2015 – 1/30; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Některé zdroje (např. [1]) mylně uvádějí, že tento stojan odebírá voda z vrtu U Muchovy boudy, avšak přívodní potrubí směřuje na opačnou stranu. Pravděpodobnější bude vysvětlení, že zdrojem vody je bezejmenný vrt popsaný výše, který asi zásobuje vodou i Muchovu boudu.

24. 1. 2015 – 1/3; f/11; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Vrt U Muchovy boudy je relativně vydatným zdrojem vody, která je odebírána neustále a po většinu času volně odtéká do Říčky.

20. 12. 2015 – 1/80; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Dalším významným vrtem v Mariánském údolí je tzv. Líšeňský vrt, podle databáze vrtů jde o pozorovací vrt o hloubce 711,6 m, což by vysvětlovalo mimořádné složení jeho vody [2].

Článek z 25. 2. 2019 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
  1. estudanky.eu - vrt U Muchovy boudy
  2. estudanky.eu - Líšeňský vrt
Tagy