Stoka

26. 8. 2012 – 1/80; f/8; ISO 800; ohnisko: 18 mm

Dešťové stoky nepatří zrovna mezi místa, kde bychom mohli očekávat nějaká překvapení. Tato je od počátku výjimečná tím, že je tvořena dvěma souběžnými troubami, které jsou díky 1500mm světlosti průchozí. Přibližně po 300 metrech putování v mírném předklonu se ve světle baterky objeví spojná komora.

26. 8. 2012 – 1/80; f/4; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Dvojice paralelně běžících trub pokračuje dále s menší světlostí, do levé je navíc připojena další, dnes již zazděná stoka. Důvod k použití dvou menších profilů místo jednoho většího potrubí je dán prostorovým umístěním stoky, kdy nesměla být překročena určitá konstrukční výška a zároveň musel být splněn požadavek na kapacitu.

26. 8. 2012 – 1/80; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 36 mm

Mnohem zajímavější než zazděná levá stoka je podivná instalace, které se nachází vedle ní. Kromě dřevěné truhly s nápisem „Tady bydlím já!“ zde nalezneme stoleček s židličkami a vázou, vedle spí panenka opatřena nápisem „Prosím nebrat“ a nakonec „Zvířetník“ – hromádka plastových zvířátek. Uvážíme-li na jakém místě se to nachází, těžko se zbavíme pocitu mírného mrazení v zádech.

19. 8. 2012 – 13 s; f/10; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Potrubí stoky je z betonových prefabrikátů a jako celek není natolik tuhé, aby si udrželo jednotný sklon. Vlivem různých sil jednotlivé díly vzájemně vybočily, a tak se na některých místech drží voda. V jednom místě je dokonce dodatečně zřízena přípojka.

26. 8. 2012 – 15 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pokud poklop šachty leží v silnici a přejíždějí přes něj auta, uvnitř stoky se ozývá hlasité dunění a rány. Prostor s šachtou na povrch je také místem, kde lze narovnat shrbená záda, nadechnout se čerstvého vzduchu a přes mříže kanálu spatřit denní světlo.

26. 8. 2012 – 1/80; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Před tím než obě potrubí vyústí do řeky se jejich vody setkají – malé průtoky jsou zachyceny příčnou hrázkou a svedeny do níže položené splaškové kanalizace; toto opatření je nutné, neboť se zdá, že voda v levém potrubí je mírně znečištěna splašky.

26. 8. 2012 – 1/80; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

V těchto místech se kříží trasa naší dešťové stoky s kmenovým sběračem E, který vede podél řeky. Proto nemohla být postavena ve větším sklonu, nebo uložena hlouběji – došlo by ke střetu, který by musel být složitě překonán shybkou. Zároveň by nebylo vhodné, aby ústí stoky bylo tak vysoko v říčním břehu, kterým by tím byl narušován.

Článek z 2. 9. 2012 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy