Hláska TRHS

12. 9. 2008 – 1 s; f/8; ISO 80; ohnisko: 63 mm

Teritoriální radiační hlásná síť (TRHS) je označení pro systém pozorovacích stanovišť, který měl v případě války monitorovat jaderné nebo chemické útoky. Hlásky TRHS byly nejčastěji budovány v místech s dobrým výhledem na předpokládané cíle.

27. 2. 2014 – 1/100; f/4.5; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Kryt byl aktivován až při vyhlášení bojového poplachu, v dobách míru byl vstup překryt prefabrikáty a zasypán. V terénu jej připomínal jen charakteristický kopeček tvořený zemním záhozem. Od deaktivace v 90. letech jsou kryty určeny k odprodeji, avšak mnohem častěji jsou rabovány či zapomenuty.

27. 2. 2014 – 1/80; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Každý kryt měl své evidenční číslo, to je dodnes vyznačeno šablonovitými ciframi nad vstupem do krytu. Obvykle je uváděn celkový počet těchto krytů v řádu stovek, první cifra tak může označovat například kraj.

27. 2. 2014 – 1/20; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Veškeré vybavení bylo do úkrytu navezeno až při zahájení bojového provozu, a tak jediným ozvláštněním interiéru je trychtýřový pisoár, který byl opatřený těsnicím špuntem kvůli zachování plynotěsnosti a úniku zápachu.

27. 2. 2014 – 1/80; f/8; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Krycí betonové panely vchodu i protitlakové a plynotěsné dveře již nejsou na svém místě, takže vstupu do útrob krytu nebrání nic, což kromě znečištění působeného náhodnými návštěvníky přináší smrt i zabloudivším obojživelníkům.

27. 2. 2014 – 1/100; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Jediná místnost úkrytu sloužila jako pracoviště velitele družstva, ostatním členům sloužila pouze pro ukrytí během útoku. Naskladněný materiál, potraviny na několik dní a zařízení nutné pro provoz krytu by zabralo spoustu místa; podmínky uvnitř by byly velice stísněné.

27. 2. 2014 – 1/20; f/8; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Filtroventilační zařízení by bylo také připojeno až během aktivace krytu, ve zdi je pro jeho připojení nachystáno zaslepené potrubí. Jeho úkolem bylo chránit atmosféru krytu před radioaktivním znečištěním.

Článek z 1. 6. 2009 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
  1. fortifikace.net
  2. davar.cz/badatelna
Tagy