Nádrž

30. 3. 2010 – 1/200; f/8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

V našich klimatických poměrech nejsou závlahy zemědělské půdy bezpodmínečně nutné, mají však pozitivní vliv na výnosy. V minulosti bylo proto vybudováno značné množství závlahových soustav. V polích za Slatinou narazíme na pozůstatek jednoho takového závlahového zařízení.

30. 3. 2010 – 1/160; f/8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Důležitým prvkem jsou hydranty v betonových skružích rozmístěné v pravidelných rozestupech po zavlažovaném území. Připojují se na ně hadice s postřikovači, které se vhodným způsobem posunují a rovnoměrně kropí část území. Rozmístění hydrantů je dobře patrné z leteckých snímků.

30. 3. 2010 – 1/100; f/4; ISO 200; ohnisko: 68 mm

Interiér čerpací stanice se prakticky nedochoval. Veškeré strojní vybavení bylo demontováno nebo rozkradeno. Lze pouze rozeznat, že tu byla dvě elektrická čerpadla. Z různých průměrů přírub sacích rour můžeme usuzovat na někdejší výměnu čerpadla za jiný typ.

30. 3. 2010 – 1/50; f/8; ISO 80; ohnisko: 68 mm

Součástí čerpací stanice je akumulační nádrž, odkud brala čerpadla vodu. Vodovodní sít by nebyla schopná pokrýt odběr vyžadovaný pro závlahu. Nádrž také mohla sloužit k ohřevu vody, nebo k přimíchání hnojiv pro hnojivou závlahu. V pravém rohu ústí do nádrže přívodní potrubí, dříve opatřené uzavírací klapkou.

30. 3. 2010 – 1/125; f/4; ISO 400; ohnisko: 68 mm

Přítok do nádrže lze ovládat pomocí ventilu ukrytého v cihlové šachtě. Jako zdroj vody lze pro závlahy obecně použít pitnou, užitkovou, říční i odpadní vodu. Jaký typ vody se využíval zde nelze s jistotou říci.

Článek z 16. 11. 2010 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy