Nádrž

17. 5. 2017 – 1/250; f/9; ISO 100; ohnisko: 44 mm

Velké zpevněné plochy (jako například parkoviště) jsou pro přirozenou krajinu nepříznivé z mnoha důvodům, ke kterým patři zrychlování a koncentrace povrchového odtoku a možnost kontaminace srážkových vod pohonnými látkami a oleji. Ve snaze tyto negativní vlivy omezit, budují se u nich záchytné nádrže, které mají za úkol zpomalit odtok a zachytit tyto škodlivé látky.

17. 9. 2016 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Do nádrže přibližně trojúhelníkového tvaru je svedena dešťová kanalizace z parkoviště před nákupním centrem. Poměrně prudký břeh je stabilizován zatravňovacími tvárnicemi a po většinu roku je hloubka vody v ní minimální.

13. 10. 2017 – 1/250; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Odtokový objekt zajišťuje pomalé vypouštění nádrže přes potrubí kryté mřížkou, v případě většího přítoku doprovázeného vystoupáním hladiny do vyšší úrovně může vejít v činnost bezpečnostní přeliv s předřazenou nornou stěnou, která by měla zachytit plovoucí nečistoty, avšak při dalším vzestupu hladiny může být přelita i ona.

16. 7. 2017 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Na první pohled zaujmou poklopy od kanálů označené křížkem, druhý pohled se jistě pozastaví nad velikostí odtokového objektu za nádrží a konečně při třetím pohledu bystřejší oko zpozoruje, že v místech, kde je oplocení přerušeno, je žebřík.

17. 9. 2016 – 1/80; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Uvnitř odtokového objektu jsou umístěny plastové nádrže se zařízením k zachytávání olejů a pohonných hmot. Pro případ jeho údržby či výměny je přítokové potrubí vybavenou odbočkou přímo do odpadu z bezpečnostního přelivu.

13. 10. 2017 – 1/125; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Větší část odlučovače lehkých kapalin (tzv. lapol) je ukryta pod betonovou podlahou. Využívá jak fyzikálního oddělování (vlivem rozdílné hustoty), tak i chemické sorpce. Sorbent musí být pravidelně měněn a odloučené lehké kapaliny odváženy k likvidaci.

17. 9. 2016 – 1/100; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

I do šachty bezpečnostního přelivu je možné sestoupit po žebříku. Na jejím dně ústí odbočka z přívodního potrubí. Norná stěna před přelivem je jednoduše vyrobena z plechu umístěného tak, aby jeho spodní hrana byla pod úrovní koruny přelivu.

17. 9. 2016 – 3 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Voda z nádrže odtéká vlastní kanalizací do Ivanovického potoka. Fotografie je pořízena ze dna šachty bezpečnostního přelivu, dále v potrubí je zaústěn i odtok vyčištěné vody z odlučovače.

17. 9. 2016 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Estetika betonových povrchů vytvořených pomocí systémového bednění je jiná než u tradičního šalování z prken. Patina vzniklá stárnutím a nedokonalostmi při hutnění betonu dává i ryze účelové stavbě další – a zřejmě i nezamýšlený – rozměr.

Článek z 22. 1. 2018 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy