Dům

> 13. 10. 2007 – 1/60; f/4.5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Vysoko ve stráni nad obřanským tunelem čněl k nebi malý domek. Podle dochovaných schodů mohla mít budova i patro, pravděpodobněji však vedly jen na půdu. Ačkoli leží relativně osamoceně, díky blízkosti tunelu asi svým majitelům moc klidu neposkytoval.

13. 10. 2007 – 1/125; f/5.6; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Okolí objektu je znečištěné především cihlami a jinými částmi samotného domu, tato situace je asi nejlépe vystižena příslovečným „vypadá to tu jak po výbuchu“. Po zpustnutí byly zdi domu pomalované expresivními výjevy, avšak následkem narušení omítky došlo k jejich znehodnocení.

13. 10. 2007 – 1/60; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Po nahlédnutí oknem dovnitř spatříme zničený interiér a opět další odpadky. Fakt, že dům nebyl nejspíš elektrifikován, je podpořen neexistencí sebemenších stop po vypínači, který by mohl vedle dveří být. O důvod víc, proč o dům nejspíš nebyl zájem.

11. 4. 2008 – 1/100; f/8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Podobně jako níže položený sklípek hraničí i dům s přírodní památkou Obřanská stráň, a tak bylo jen otázkou času, kdy bude i se svým okolím asanován, aby nenarušoval tento významný krajinný prvek.

Článek z 12. 8. 2009 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy