Potok

14. 1. 2015 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Potok, který kdysi pramenil na konci ulice Samoty, byl v souvislosti s rozvojem Líšně postupně zatrubňován a kanalizován. Současné ústí betonové chodby s kamenným portálem je doufejme definitivní a k dalšímu prodlužování již nebude docházet.

14. 1. 2015 – 15 s; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Přímá obdélníková chodba se stěnami hladkými od systémového bednění umožňuje i po delším postupu kontakt s denním světlem. Jak toto světlo slábne, ozývá se stále silněji z hlubin podzemí hukot proudící vody.

14. 1. 2015 – 15 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Nejmladší, asi 250 m dlouhý úsek vznikl obetonováním původně otevřeného koryta, revizní poklop na jeho konci dokazuje, že současná úroveň terénu je sice blízko, ale kvůli absenci žebříku není dostupná.

14. 1. 2015 – 15 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Průchod s kruhovou klenbou nejspíš vznikl zesílením původního mostu přes potok. Navyšování terénu společně s potřebou využít místo, které zabíralo otevřené koryto vedlo k přesunu mostu i potoka do podzemí.

14. 1. 2015 – 15 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Za někdejším mostem je potok veden v lichoběžníkovém korytě, které bylo později překryto betonovými deskami. Nízký spádový stupeň ve dně je překvapivě zdrojem onoho hluku, který se v uzavřeném kanále rozléhá až k ústí.

14. 1. 2015 – 15 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Navazující úsek není překryt dokonale a na rozepřené svislé stěny dopadá denní světlo. Z černých povlaků na stěnách a dně snadno rozeznáme, odkud přitéká voda, a které přípojky jsou slepé.

14. 1. 2015 – 10 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 28 mm

I přes relativně malou délku je podzemí Líšeňského potoka velice pestré. Od ústí vzdálenější úseky jsou vedeny v tradičním kruhovém profilu, který nemusí být nudný díky různým nedokonalostem a opravám.

14. 1. 2015 – 20 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

V místě bývalého brodu je pod Šimáčkovou ulicí spojná komora pro tři stoky, prochází tudy vodovodní potrubí a je sem přímo svedena uliční vpust. Z levé a pravé strany se napojují dešťové stoky, přímo pokračuje původní zatrubnění Líšeňského potoka.

14. 1. 2015 – 10 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Denní světlo na konci potrubí a větší množství dřeva, starých jablek a listí napovídá, že před vstupem do podzemí, potok prochází od nádrže Broďák mezi zahradami otevřeným korytem.

14. 1. 2015 – 13 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Levá stoka je během návštěvy podzemí nejvýznamnějším přítokem; na povrchu neprší, jde tedy zřejmě o balastní vody, které se do stoky dostávají kvůli jejím netěsnostem.

22. 2. 2018 – 13 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Dalšímu putování brání příliš malý světlý průřez stok i podezření, že jsou do dešťové kanalizace vypouštěny i splašky, což by vysvětlovalo šedivý povlak na omočené části potrubí.

22. 2. 2018 – 6 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 168 mm

Pomocí teleobjektivu lze nahlédnout hlouběji do systému dešťových stok staré Líšně a ujistit se, že dál už nic zajímavého není.

22. 2. 2018 – 1/640; f/5; ISO 1600; ohnisko: 168 mm

Mumifikované tělo pavouka bylo naštěstí jediným živočichem, který tu v podzemí kdysi číhal. Nakonec se sám stal obětí zákeřné plísně.

14. 1. 2015 – 1/50; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Revizní poklop na povrchu uvozuje místo, odkud pokračuje nejmladší část betonového kanálu. Tam kde dříve tekl potok, je dnes betonový strop, na kterém parkují auta.

5. 1. 2015 – 1/80; f/4.5; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Líšeňský potok přitékal od svého pramene nejprve do nádrže zvané Broďák, ve které se omývali koně při návratu z pole. Později sloužila i jako požární nádrž.

5. 1. 2015 – 1/40; f/3.5; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Jediné místo v nádrži, kde lze dosud narazit na vody Líšeňského potka je kašna bezpečnostního přelivu, voda sem přitéká z výše položeného kruhového otvoru a nižším opět odtéká do podzemí.

5. 1. 2015 – 1/30; f/4; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Modře označený otvor na opačné straně nádrže je zřejmě pozůstatek po výpustném zařízení, dnes zajišťuje pouze to, aby se v nádrži žádná voda nehromadila.

7. 1. 2018 – 1/100; f/5; ISO 400; ohnisko: 27 mm

Koncem roku 2017 byla nádrž proměněna v jakési hřiště, čímž došlo k úplné rezignaci na vodní prvek připomínající poněkud nechtěný Líšeňský potok.

Článek z 24. 9. 2018 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
  1. vlisni.cz
  2. spravnym.smerem.cz
Tagy