Sklep

26. 12. 2007 – 1/25; f/2.8; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Plechový poklop mezi keři ohraničujícími park na Karáskově náměstí budil dojem, že zakrývá nějakou manipulační šachtu, která by souvisela se sklepy nejbližšího domu.

8. 8. 2016 – 1/60; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Při rekonstrukci náměstí v létě roku 2016 se ukázalo, že prostor pod poklopem je samostatný a směřuje směrem pod park.

8. 8. 2016 – 1/40; f/4; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Silně zrezivělý žebřík byl původně opřený o oka umístěná pod úrovní poklopu a měl tedy nižší sklon a při pohybu na něm bylo možné využít i zábradlí vedené po obou stranách šachty.

8. 8. 2016 – 1/20; f/8; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Neodvodněný prostor je lehce nad kolena zatopen vodou, vstupní část je zanesena shnilým dřevem a jinými věcmi, které sem napadaly či byly vhozeny z povrchu.

8. 8. 2016 – 1/100; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 36 mm

Větrací otvor byl do zdi vyražen zjevně dodatečně, ale jeho ústí na povrchu k nalezení není. Zato žíznivé kořeny rostlin jej našly a s jeho pomocí pronikají až k vodní hladině.

8. 8. 2016 – 1/100; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Téměř celá místnost je po délce rozdělena ocelovou konstrukcí, která měla stěny vyplněny tenkými pórobetonovými tvárnicemi. Tato konstrukce je navíc elektricky uzemněná silným drátem vedeným po stropu.

8. 8. 2016 – 1/100; f/4; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Než kroky zvířily ve vodě usazený kal, bylo možné nahlédnout pod hladinu a spatřit předměty, které se pod ní ukrývají. Většinou šlo o opadanou výplň ocelové konstrukce, avšak lze zahlédnout i zadní kryt televizoru.

8. 8. 2016 – 1/100; f/8; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Pozoruhodným artefaktem je ohořelý kus rudé látky se symbolem srpu a kladiva. Jde o vlajku SSSR z doby před rokem 1980, protože srp a kladivo je i na rubové straně.

8. 8. 2016 – 1/80; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Místy opadaná omítka odhaluje i konstrukci stropu z dutých cihel. Účel objektu je však zahalen tajemstvím, podle pamětníků byl využíván jako protiletecký kryt, avšak původní účel byl zřejmě jiný, ocelová konstrukce by zbytečně zabírala místo v krytu. Není však vyloučené, že byla instalována až po válce.

Článek z 15. 8. 2016 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy