Kryt

Válečný deckungsgraben, tedy krytý zákop, v Brně dobře známý protiletecký kryt typizovaného vejčitého průřezu byl v několika exemplářích po válce dovybaven jako protiradiační úkryt v rámci systému CO. Jeden poměrně zachovalý exemplář se nachází uvnitř bývalého továrního areálu v Husovicích.

Dovybavení popisovaného krytu na „standard“ poválečných krytů CO spočívalo především ve vybudování filtroventilačního okruhu a jeho strojovny, zodolnění vstupních dveří, zřízení odmořovacích propustí a zajištění vlastního zdroje vody, v tomto případě realizovaného pouze její akumulací v tlakových nádobách. Nově byla rozvedena i elektřina, a to v průběhu času zřejmě vícekrát, což dokazují stopy po starších svítidlech a modernější náhrady v jejich blízkosti.

Ačkoli úkryt formálně disponuje vším potřebným pro zajištění alespoň krátkodobé ochrany před účinky radioaktivního zamoření, jeho reálná role byla spíše v rovině psychologické podpory v nejmrazivějších dobách studené války, kdy pravidelná branná cvičení vytvářela iluzorní představu, že atomovou válku lze v bezpečí úkrytu přečkat.

Nenápadná plechová stříška ukrývá schodiště do krytu

Nenápadná plechová stříška ukrývá schodiště do krytu
22. 10. 2017 – 1/100; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 50 mm

Uvnitř plechové stříšky

Uvnitř plechové stříšky
22. 10. 2017 – 1/100; f/5; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Pavouci různých velikostí jsou jedinými stálými obyvateli krytu

Pavouci různých velikostí jsou jedinými stálými obyvateli krytu
22. 10. 2017 – 1/100; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 36 mm

Dvojice plynotěsných dveří tvoří odmořovací propusť

Dvojice plynotěsných dveří tvoří odmořovací propusť
22. 10. 2017 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Na pravo od vstupu se nachází místnost s tlakovými nádobami a toalety

Na pravo od vstupu se nachází místnost s tlakovými nádobami a toalety
22. 10. 2017 – 1/100; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Tlakoměr na prázdné nádobě na vodu

Tlakoměr na prázdné nádobě na vodu
22. 10. 2017 – 1/100; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Umyvadlo se studenou vodou

Umyvadlo se studenou vodou
22. 10. 2017 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pohled směrem ke strojovně filtroventilace

Pohled směrem ke strojovně filtroventilace
22. 10. 2017 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Zranitelným místem krytu může být napojení na kanalizaci, případná tlaková vlna od výbuchu tudy může proniknout dovnitř

Zranitelným místem krytu může být napojení na kanalizaci, případná tlaková vlna od výbuchu tudy může proniknout dovnitř
22. 10. 2017 – 1/100; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Filtroventilační zařízení umožnovalo jak motorový pohon, tak pro případ výpadku dodávky elektřiny i ruční pohon

Filtroventilační zařízení umožnovalo jak motorový pohon, tak pro případ výpadku dodávky elektřiny i ruční pohon
22. 10. 2017 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Elektrická akumulační kamna sloužila spíše v boji s vlhkostí v mírovém provozu

Elektrická akumulační kamna sloužila spíše v boji s vlhkostí v mírovém provozu
22. 10. 2017 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Kryt je tvořen čtyřmi chodbami, každé o délce asi 12 m, původně byly na obou stranách lavice pro ukrývané

Kryt je tvořen čtyřmi chodbami, každé o délce asi 12 m, původně byly na obou stranách lavice pro ukrývané
22. 10. 2017 – 1/100; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Ovládání filtroventilace je vyvedeno mimo strojovnu, nasávací otvor sloužil pro režim izolace, kdy do krytu nebyl nasáván vzduch z vnější atmosféry přes filtry, ale byla zajišťována pouze cirukalce vzduchu uvnitř

Ovládání filtroventilace je vyvedeno mimo strojovnu, nasávací otvor sloužil pro režim izolace, kdy do krytu nebyl nasáván vzduch z vnější atmosféry přes filtry, ale byla zajišťována pouze cirukalce vzduchu uvnitř
22. 10. 2017 – 1/100; f/10; ISO 100; ohnisko: 26 mm

Ve výklencích bývaly původně suché záchody

Ve výklencích bývaly původně suché záchody
22. 10. 2017 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pozůstatky po telefonu

Pozůstatky po telefonu
22. 10. 2017 – 1/100; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Druhý konec krytu

Druhý konec krytu
22. 10. 2017 – 1/100; f/5; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Zakončení potrubí pro rozvod vzduchu

Zakončení potrubí pro rozvod vzduchu
22. 10. 2017 – 1/100; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Pohled přes odmořovací propusť zpět do krytu

Pohled přes odmořovací propusť zpět do krytu
22. 10. 2017 – 1/100; f/5; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Vnější protiplynové dveře

Vnější protiplynové dveře
22. 10. 2017 – 1/100; f/5; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Vstupní schodiště je překryté betonovou deskou, zřejmě podlahou později vybudované haly

Vstupní schodiště je překryté betonovou deskou, zřejmě podlahou později vybudované haly
22. 10. 2017 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Článek z 3. 2. 2020 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
  1. davar.cz
Tagy