Čerpadlo

28. 9. 2015 – 1/100; f/6.3; ISO 800; ohnisko: 84 mm

S ohledem na minimalizaci sací výšky se čerpadla umisťují co nejblíže k vodnímu zdroji a ocitají se tak často v obtížně přístupném terénu. Tato čerpací stanice odebírala užitkovou vodu z přehrady.

30. 10. 2016 – 1/80; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Výtlačné potrubí je v celé délce ukryto v zemi, nezáměrně se odkrývá až těsně před objektem čerpací stanice. Nevede sem žádná cesta, až pár posledních metrů chůze je usnadněno schodištěm.

30. 10. 2016 – 1/160; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Vyvrácené plechové dveře, chybějící zábradlí a plísní pokryté stěny výmluvně dokládají opuštěnost objektu. Nepořádek uvnitř je jen logickým a očekávatelným důsledkem.

30. 10. 2016 – 1/100; f/8; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Technicky laděný interiér svým mobiliářem připomíná spíš opuštěný zahradní domek, avšak původní účel objektu tím není popřen, jen jaksi zdomácněl.

30. 10. 2016 – 1/100; f/8; ISO 400; ohnisko: 32 mm

Tlak ve výtlačném potrubí byl měřen manometrem připojeným přes třícestný tlakoměrový kohout, který umožňoval, kromě připojení zkušebního manometru, i odvzdušnění a vypuštění manometru.

30. 10. 2016 – 1/30; f/8; ISO 400; ohnisko: 36 mm

Je nepravděpodobné, aby byl přírubový spoj sacího potrubí umístěn takto ve zdi, to by jej učinilo nerozpojitelným. Při demontáži čerpadla, nebo při pokusu o odstranění sacího potrubí s ním bylo výrazně pohybováno, což dokládá i velikost otvoru ve zdi.

30. 10. 2016 – 1/125; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Ani při nízké hladině v nádrži není možné dohlédnout konce sacího potrubí s nezbytným sacím košem, který by bránil pronikání větších předmětů k čerpadlu.

Článek z 9. 1. 2017 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy