Stoka

22. 1. 2017 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Ve městech mívají řeky zvláštní přítoky, do jejich břehů jsou zasazeny temné otvory ústí dešťových stok, zatrubněných potoků a přepadů z odlehčovacích komor. Některá ústí mají takový průměr, že jedinou překážkou pohodlné návštěvy je jen větší hloubka vody u vstupu.

9. 9. 2017 – 20 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Šipky na stěnách směřují k ústí, které se zatím ohlašuje denním světlem, ale i hlouběji v útrobách stoky se lze snadno orientovat díky směru odtékající vody.

9. 9. 2017 – 15 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 20 mm

Jedovatě zelená říční voda kvůli velice malému podélnému sklonu dosahuje do značné vzdálenosti od ústí, špičkující vodní elektrárna sem potom na vlnách přináší různé plovoucí předměty a z nedokonale zazděných děr přitéká jiná voda, která ředí tu říční.

9. 9. 2017 – 30 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Stoka pokračuje dlouhými přímými úseky, které jen občas ozvláštní dodatečně vybudovaná přípojka, nebo šachta do nevysoce položeného nadzemního světa.

9. 9. 2017 – 60 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 20 mm

Jak dokazuje obrys světelného kužele, profil stoky není kruhový: stoka se u dna zplošťuje. Tento tvar příčného průřezu se nazývá tlamový a užívá se v situacích, kdy není dostatečná výška nadloží.

9. 9. 2017 – 15 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Po asi 250 m putování se objevuje spojná komora, do které ústí tři menší stoky. Usazený písek ukazuje ma místo, kde kvůli složitým proudovým poměrům vzniká úplav a dochází zde k sedimentaci.

9. 9. 2017 – 15 s; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Žebřík k povrchu je již delší a značně zkorodovaný, podobně i beton v jeho okolí jeví známky dlouhodobé expozice stékající vodou, která z něj vyluhuje pojivé složky.

9. 9. 2017 – 15 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Všechny pokračující stoky již mají kruhový profil velice podobného průměru, ale liší se svým stářím. Tato na fotografii je z nich asi nejstarší. Zbylé dvě jsou z betonových prefabrikátů, u této však navázání trub rozpoznat nejde.

9. 9. 2017 – 1/200; f/8; ISO 400; ohnisko: 70 mm

I toto podzemí má své drobné obyvatele, kteří si žijí svůj nenápadný život na stěnách, avšak jen do doby, než je přívalový déšť spláchne do řeky.

9. 9. 2017 – 25 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Při pohledu zpět k ústí je možné si na stěnách všimnout kromě již zmíněných šipek i písmen označujících zřejmě části sítě dešťových stok.

9. 9. 2017 – 1/100; f/9; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Jako nejmladší (či jako po rekonstrukci) působí část spojné komory za obdélníkovým oknem, revizní šachta je vybavena pogumovanými kramlemi, které jsou výrazně odolnější zdejším vlivům.

Článek z 18. 12. 2017 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy