Kašna

19. 3. 2019 – 1/125; f/9; ISO 100; ohnisko: 13 mm

Oč méně nápadná je mělká čtvercová nádrž na povrchu, o to více zajímavého je ukryto v podzemí. Sídlištní kašnu potkal podobný osud jako mnohé jiné: na její provoz či opravy nebyly peníze, takže v současnosti už vodní prvek téměř nepřipomíná.

30. 4. 2019 – 1/100; f/8; ISO 400; ohnisko: 13 mm

Pod poklopem umístěným mimo kašnu se nachází odbočka z vodovodního řadu, kterou se do nádrže na povrchu napouštěla voda.

19. 3. 2019 – 1/100; f/16; ISO 400; ohnisko: 93 mm

Skrz betonovou zídku je zřejmě dodatečně vyražen otvor, který měl zajistit, aby se uvnitř nehromadila srážková voda, tento účel celkem spolehlivě plní.

19. 3. 2019 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 112 mm

Kromě potrubí pro napouštění novou vodou není v nádrži žádná stopa po jiném vodním prvku či trysce, případný vodotrysk však mohl být odmontovatelný, na zimu by byl vždy odklízen a jedno jaro se už nevrátil.

19. 3. 2019 – 1/40; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 26 mm

Poklop uvnitř nádrže uzavírá vstup do šachty s rezavým žebříkem a vodou na dně temného prostoru s hlasitou ozvěnou.

30. 4. 2019 – 20 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 13 mm

Podzemní rezervoár má shodný půdorys jako nádrž na povrchu a výšku stropu asi 3 metry. Potrubí na levé straně je onen přívod vody ze samostatné šachty zakončený na povrchu dvěma 90° koleny.

30. 4. 2019 – 15 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 13 mm

Velikost prostoru pod kašnou vede k domněnce, zda nebyl objekt zamýšlen jako víceúčelový, kromě estetické funkce vodního prvku by mohl sloužit i jako zdroj požární vody.

30. 4. 2019 – 1/100; f/8; ISO 100; ohnisko: 27 mm

O úrovni hladiny v minulosti zřetelně vypovídá zbarvení stěn, její nepřekročení hlídal bezpečnostní přeliv sestavený z běžných litinových armatur, nadbytečná voda se nejspíš odváděla do kanalizace.

30. 4. 2019 – 1/100; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 27 mm

Hromada odpadků pod potrubím přivádějícím vodu z horní nádrže názorně demonstruje, co vše jím bylo možné prostrčit, než se definitivně ucpalo.

30. 4. 2019 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 54 mm

Voda prosakující přes betonový strop z něj vyluhuje pojivovou složku, což vede ke vzniku krápníků, někdy až nepochopitelně tenkých a křehčích než dávná vzpomínka.

Děkuji Radovanu Soudkovi za pomoc při sestupu do nádrže

Článek z 15. 6. 2020 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy